Výsledky vyhľadávania

 1. Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy
  Škumátová Ivana ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143097
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou
  Klempová Simona ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135730
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou
  Urbanová Petra ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139887
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Study of the degradation of beeswax taken from a real artefact / aut. Katarína Čížová, Katarína Vizárová, Aleš Ház, Anna Vykydalová, Zuzana Cibulková, Peter Šimon
  Čížová Katarína ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 Ház Aleš ; 049380 Vykydalová Anna ; 045210 Cibulková Zuzana ; 045210 Šimon Peter ; 045210
  Journal of Cultural Heritage . Vol. 37, (2019), s. 103-112
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou
  Szabóová Karolína ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126615
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva
  Lopatková Lenka ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135743
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Catalytic features of aging and preservation of cellulosic materials / aut. Katarína Vizárová, Michal Jablonský, Radko Tiňo, Milan Králik, Dana Gašparovičová, Blažej Horváth
  Vizárová Katarína ; 049380  Jablonský Michal ; 049380 Tiňo Radko ; 049380 Králik Milan ; 048130 Gašparovičová Dana ; 048130 Horváth Blažej ; 048130
  EuropaCat 2019 - 14th European Congress on Catalysis "Catalysis without Borders", 18.-23.8.2019, 18.-23.8.2019, Aachen, Nemecko : . S. [2]
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 8. Basic inorganic compounds as components for deacidification and preservation of cellulosic materials / aut. Jana Jurišová, Milan Králik, Vladimír Danielik, Katarína Vizárová, Michal Jablonský, Radko Tiňo
  Jurišová Jana ; 042120  Králik Milan ; 048130 Danielik Vladimír ; 042120 Vizárová Katarína ; 049380 Jablonský Michal ; 049380 Tiňo Radko ; 049380
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 125-126
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Chromatographic determination of products from the aged fibrous cellulosic materials / aut. Katarína Hroboňová, Katarína Vizárová, Michal Jablonský, Radko Tiňo, Milan Králik
  Hroboňová Katarína ; 041000  Vizárová Katarína ; 049380 Jablonský Michal ; 049380 Tiňo Radko ; 049380 Králik Milan ; 048130
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 68
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Čistenie a sterilizácia nízkoteplotnou atmosférickou plazmou v procesoch konzervovania prírodných organických materiálov / aut. Radko Tiňo, Katarína Vizárová, Milena Reháková
  Tiňo Radko ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 Reháková Milena ; 049160
  Zborník Slovenského národného múzea - História . S. 49-60
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok