Výsledky vyhľadávania

 1. Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia
  Veselovský Ján ; E180 
  1. vyd.-dotlač
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2009 . - 146 s
  ISBN 978-80-227-3010-5
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI6000
  Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia

  kniha

 2. Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia : Návody na cvičenia
  Veselovský Ján ; E180  Fric Róbert ; E020 Kalaš Andrej ; E180
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 137 s
  ISBN 978-80-227-3011-2
  technická dokumentácia technické výkresy vzorce a schémy
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI91110
  Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia

  kniha

 3. Prístroj na znázornenie elementárneho zobrazenia zdroja svetla
  Veselovský Ján (nosit. aut. práva) ; E180 
  Bratislava : FEI STU - KMECH, 2007 . - 3 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Dvojpolohový uchytávač uličného svietidla na stĺp
  Veselovský Ján (nosit. aut. práva) ; E180 
  Bratislava : FEI STU - KMECH, 2007 . - 5 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 5. Zariadenie na meranie rozloženia síl sťahujúcich jadro transformátora
  Veselovský Ján (nosit. aut. práva) ; E180 
  Bratislava : FEI STU - KMECH, 2007 . - 4 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 6. Technické kreslenie pre 1. a 2. ročník SOU
  Leinveber Jan  Švercl Josef Veselovský Ján ; E180
  Bratislava : Alfa-press s r.o, 2007 . - 151 s
  ISBN 978-80-89223-20-6
  učebnica
  BCB - Učebnice pre základné a stredné školy
  kniha

  kniha

 7. Prístroj na meranie odchýlok tvaru reflektorov
  Veselovský Ján ; E180 
  Bratislava : FEI STU - KMECH, 2007 . - 4 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 8. Strojárske tabuľky : Výber noriem
  Bajla Jozef  Veselovský Ján ; E180
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2004
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007 . - 455 s
  ISBN 978-80-88971-46-7
  strojárstvo-tabuľky
  tabuľky
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF2100
  kniha

  kniha

 9. Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia
  Veselovský Ján ; E180 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 146 s
  ISBN 978-80-227-2587-3
  technická dokumentácia technické výkresy vzorce a schémy
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI115140
  kniha

  kniha

 10. Tests and Their Solutions at Exams
  Veselovský Ján ; E180  Hučko Branislav ; E180
  Nové trendy v konštruovaní a tvorbe technickej dokumentácie 2006 : . s.184-187
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok