Výsledky vyhľadávania

 1. Effect of the Alkaline Metal Cations on the Electrical Conductivity of the Molten Cryolites (K(3)AIF(6), Rb(3)AIF(6), and Cs(3)AIF(6)) / aut. František Šimko, Jozef Priščák, Emília Kubiňáková, Michal Korenko
  Šimko František  Priščák Jozef Kubiňáková Emília ; 042120 Korenko Michal
  Journal of Chemical and Engineering Data . Vol. 65, iss. 5 (2020), s. 2642-2648
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Stabilita niklu v prostredí roztavených fluoridov / aut. Marta Ambrová, Jana Jurišová, Michal Korenko
  Ambrová Marta ; 042120  Jurišová Jana ; 042120 Korenko Michal
  Nové trendy v povrchových úpravách . S. 77-87
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Physico-chemical properties of (MgF2 - CaF2 - (LiF))eut - MgO system as a molten electrolyte for solar thermal Mg electrowinning / aut. Michal Korenko, František Šimko, Jarmila Mlynáriková, C Larson, Eva Mikšíková, Jozef Priščák, Robert Palumbo, Marta Ambrová
  Korenko Michal  Šimko František Mlynáriková Jarmila Larson C. Mikšíková Eva Priščák Jozef Palumbo Robert Ambrová Marta ; 042120
  Molten Salts, Chemistry and Technology : . S. 58-58
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 4. Physico - chemical properties of (MgF2 - CaF2 - (LiF))(eut) - MgO system as a molten electrolyte for Mg electrowinning / aut. Michal Korenko, František Šimko, Jarmila Mlynáriková, C Larson, Eva Mikšíková, Jozef Priščák, Marta Ambrová, Robert Palumbo
  Korenko Michal  Šimko František Mlynáriková Jarmila Larson C. Mikšíková Eva Priščák Jozef Ambrová Marta ; 042120 Palumbo Robert
  Journal of molecular Liquids . Vol. 275, (2019), s. 535-543
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. (Oxo)(Fluoro)-Aluminates in KF-Al2O3 System: Thermal Stability and Structural Correlation / aut. Frantisek Simko, Aydar Rakhmatullin, Pierre Florian, Martin Kontrik, Michal Korenko, Zuzana Netriova, Vladimir Danielik, Catherine Bessada
  Šimko František  Rakhmatullin Aydar Florian Pierre Kontrík Martin Korenko Michal Netriová Zuzana Danielik Vladimír ; 042120 Bessada Catherine
  WASHINGTON AMER CHEMICAL SOC 2017
  Inorganic Chemistry . Vol. 56, iss. 21 (2017), s. 13349-13359

  SOLID-STATE NMR * ISOTROPIC CHEMICAL-SHIFTS * POWDER DIFFRACTION * INORGANIC FLUORIDES * INITIO CALCULATIONS * ALUMINA * PHASE * SPECTROSCOPY * PARAMETERS * KF/AL2O3
  http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000414820100074
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 6. Density, Viscosity and Electrical Conductivity of the Molten Cryolite Electrolytes (Na3AlF6-SiO2) for Solar Grade Silicon (Si-SoG) Electrowinning / Michal Korenko, Zuzana Vaskova, Jozef Priscak, Frantiek Simko, Marta Ambrova, Zhongning Shi
  Korenko Michal  Vasková Zuzana Priščák Jozef Šimko František Ambrová Marta ; 042120 Shi Zhongning
  DORDRECHT : SPRINGER, 2015
  Silicon . Vol. 7, iss. 3 (2015), s. 261-267
  ISSN 1876-990X
  ELECTRODEPOSITION * MIXTURES * MELTS
  http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000355346100005
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 7. Electrochemical investigation of the radox couple Sm(III)/Sm(II) on a tungsten electrode in molten LiF-CaF2-SmF3 / aut. Michal Korenko, Y. V Stulov, S. A Kuznetsov, Marta Ambrová, Blanka Kubíková
  Korenko Michal  Stulov Y. V. Kuznetsov S. A. Ambrová Marta ; C2120 Kubíková Blanka
  Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2013 : . S. 145-151
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Phase analysis of the solidified KF-(LiF-NaF-UF4)-ZrF4 molten electrolytes for the electrowinning of uranium / aut. Michal Korenko, Martin Straka, Jan Uhlíř, Lórant Szatmáry, Marta Ambrová, Michal Šimurda
  Korenko Michal  Straka Martin Uhlíř Jan Szatmáry Lórant Ambrová Marta ; C2120 Šimurda Michal
  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry . Vol. 302, iss. 1 (2014), s. 549-554
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Electrochemical investigation of the redox couple Sm(III)/Sm(II) on a tungsten electrode in molten LiF-CaF2-SmF3 / aut. Michal Korenko, Y. V Stulov, S. A Kuznetsov, Marta Ambrová, Blanka Kubíková
  Korenko Michal  Stulov Y. V. Kuznetsov S. A. Ambrová Marta ; C2120 Kubíková Blanka
  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry . Vol. 301, iss. 2 (2014), s. 589-595
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. Thermodynamics of the molten system Al-Na
  Danielik Vladimír ; C2120  Korenko Michal Fellner Pavel ; C2120
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi. 4. odborný seminár, Kočovce, 29.-30.október 2013 : . s.127-128
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok