Výsledky vyhľadávania

 1. Automatizované rozpoznávanie osobných identifikačných dokladov
  Ivanič René ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 32 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0982B5C7FD1B&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Analýza digitálnych obrazov sietnice
  Klobučník Tomáš ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API . - 49 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F098CB6C7FD1B&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Spracovanie obrazov sietnice z optického koherentného tomografu
  Jenis Andrej ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave, FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API . - 78 s.

  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F0D9EA643ED4040315E1101BE0B8&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Ovládanie zariadení pomocou EEG signálov
  Kalivoda Kristian ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API . - 44 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=201CE56335A527AB010E91791929&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Spracovanie obrazov očnej sietnice na diagnostické účely v medicíne
  Mácsik Péter ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API . - 83 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F0D9EA643ED4040314EB101BE0B8&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Diagnostika fytopatologických príznakov založená na strojovom učení
  Jánošík Michal ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-RK . - 73 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C67292DEA65D7A08E021F2CAC3F9&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Farmakokinetické modelovanie 1. Kompartmentové modelovanie / aut. Zuzana Vitková, Jarmila Pavlovičová, Ján Murgaš, Anton Vitko, Jarmila Oremusová, Marián Tárník
  Vitková Zuzana ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 Murgaš Ján ; 031000 Vitko Anton ; 031000 Oremusová Jarmila Tárník Marián ; 031000
  Praktické lekárnictvo . Roč. 10, č. 1-2 (2020), s. 32-38
  lineárna a nelineárna farmakokinetika kompartmentové modely identifikovateľnosť
  https://www.solen.sk/storage/file/article/PLEK_1-2_2020_final%20%E2%80%93%20Vitkova.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Farmakokinetické modelovanie 2. / aut. Zuzana Vitková, Jarmila Pavlovičová, Magdaléna Fulmeková, Ján Murgaš, Marián Tárník, Anton Vitko
  Vitková Zuzana ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 Fulmeková Magdaléna Murgaš Ján ; 031000 Tárník Marián ; 031000 Vitko Anton ; 031000
  Praktické lekárnictvo . Roč. 10, č. 3 (2020), s. 81-86
  farmakokinetické modely spôsoby aplikácií liečiva princíp ekvivalentných plôch
  https://www.solen.sk/storage/file/article/PLEK_3_2020_final%20%E2%80%93%20Vitkova.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Detection of diabetic retinopathy using pretrained deep neural networks / aut. Slavomír Kajan, Jozef Goga, Kristián Lacko, Jarmila Pavlovičová
  Kajan Slavomír ; 031000  Goga Jozef ; 031000 Lacko Kristián ; 030000 Pavlovičová Jarmila ; 031000
  2020 Cybernetics & Informatics (K&I) : . [5] s.
  retinal image diabetic retinopathy CNN VGG-16 ResNet-50 Inception-v3
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9039793
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Detekcia a sledovanie pohybu objektov na obrazoch
  Budinský Ján ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : I-RK . - 56 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130993
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha