Výsledky vyhľadávania

 1. Introduction to Cognitive Science [elektronický zdroj]
  Bednáriková Mária ; M0100  Gáliková Silvia (rec.) Démuth Andrej (rec.)
  1. vyd.
  Krakow : Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2013 . - online, [88] p
  ISBN 978-83-7490-613-5
  Cognitive science
  http://fff.truni.sk/userdata/ebooks/bednarikova_introduction_to_cognitive_science.pdf
  učebnica
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Ľudská prirodzenosť: rozum, vôľa, cit (k 300. výročiu narodenia J.J. Rousseaua)
  Javorská Andrea (ed.)  Chabada Michal (ed.) Gáliková Silvia (ed.) Sucharek Pavol (rec.) Kalaš Andrej (rec.)
  1. vyd.
  Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2013 . - 425 s
  ISBN 978-80-558-0460-6
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 3. Sledovanie koncentrácie celkových aminokyselín vo fermentovanom mäsovom výrobku s prídavkom fruktózy
  Gáliková Silvia 
  Obhaj.:7.6.2000
  Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2000 . - 64 s. Obr., tab., grafy, lit
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  kniha

  kniha