Výsledky vyhľadávania

 1. Vývoj vozidla AGV na báze PLC: integrovaná bezpečnosť
  Kubán Adrián ; 031000  Mrafko Leo ; 031000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : I-RK . - 88 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137597
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Simulácia technologických procesov pomocou prostredia SIMIT
  Durdy František ; 031000  Mrafko Leo ; 031000 (škol.)
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 13.06.2017 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : I-RK . - 76 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130999
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Automatizácia úpravne vody pre výrobu demineralizovanej vody používanej na výrobu epichlórhydrínu
  Grejták Jaroslav ; 031000  Mrafko Leo ; 031000 (škol.)
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : I-RK . - 73 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130992
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Vývoj vozidla AGV riadeného pomocou PLC
  Kubán Adrián ; 031000  Mrafko Leo ; 031000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2016 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 44 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126644
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Riadenie tepelno-vlhkostnej pohody v budovách
  Ocharovich Peter ; 031000  Mrafko Leo ; 031000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2016 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 64 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128098
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 6. Riadenie modelu výrobnej linky s pomocou PLC
  Pavelek Matúš ; 031000  Mrafko Leo ; 031000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2016 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 45 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128101
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. Vývoj algoritmov pre AGV na báze PLC
  Durdy František ; 031000  Mrafko Leo (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-PI . - 38 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96759
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. Integrácia riadenia tepelnej a hygienickej pohody budov
  Budinský Ján ; 031000  Mrafko Leo (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-PI . - 55 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81745
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 9. Vývoj aplikácie pre komunikáciu s PLC pre OS Android
  Šuran David ; 031000  Mrafko Leo (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-PI . - 40 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81762
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 10. Komunikácia PLC s mobilnými zariadeniami
  Kováč Martin ; 035000  Mrafko Leo (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2015 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 46 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65613
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha