Výsledky vyhľadávania

 1. Konštruovanie automobilového svietidla ŠKODA
  Rekšák Vladimír ; E  Fric Róbert (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 75 s príl.
  constructing design konštruovanie dizajn
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89360
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Affordable Rear Light Project
  Rekšák Vladimír ; E  Fric Róbert ; E020
  ŠVOČ 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.151-153
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Oteplenie svietidiel - I. časť : Zdroje a vplyvy oteplenia
  Fric Róbert ; E020 
  Bratislava : Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave, 2012 . - 11 s
  http://aladin.elf.stuba.sk/Katedry/KMECH/slovakversion/Predmety/KDS/texty/OteplenieI_web.pdf
  skriptá
  GHG - Práce zverejnené na internete
  kniha

  kniha

 4. Návrh LED modulu svietidla pre denné svietenie (DRL)
  Godál Roman ; E  Fric Róbert (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 39 s 9 príl.
  Automobile Electronics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65080
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Oteplenie svietidiel - III. časť : Analytické riešenie teplotných polí
  Fric Róbert ; E020 
  Bratislava : Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave, 2012 . - 11 s
  http://aladin.elf.stuba.sk/Katedry/KMECH/slovakversion/Predmety/KDS/texty/OteplenieIII_web.pdf
  skriptá
  GHG - Práce zverejnené na internete
  kniha

  kniha

 6. Oteplenie svietidiel - II. časť : Diagnostika teplotných polí, experminentálne metódy
  Fric Róbert ; E020 
  Bratislava : Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave, 2012 . - 11 s
  http://aladin.elf.stuba.sk/Katedry/KMECH/slovakversion/Predmety/KDS/texty/OteplenieII_web.pdf
  skriptá
  GHG - Práce zverejnené na internete
  kniha

  kniha

 7. Návrh LED modulu svietidla pre denné svietenie (DRL)
  Godál Roman ; E  Fric Róbert ; E020
  ŠVOČ 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 161-166
  Automobile Electronics
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Affordable Rear Light Project
  Rekšák Vladimír ; E  Fric Róbert ; E020
  Posterus [elektronický zdroj] . Roč. 5, č. 12 (2012), s.online [7] s.
  http://www.posterus.sk/?p=14241
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. CFD simulácia prúdenia vzduchu okolo vodičov vonkajších vedení
  Paulech Juraj ; J0010  Lago Jozef Kutiš Vladimír ; E020 Stančík Stanislav ; J0010 Fric Róbert ; E020 Murín Justín ; E020
  Energetika . Roč. 61, č. 3 (2011), s.145-150
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Zariadenie na meranie profilov oteplenia svetelných zdrojov : Úžitkový vzor č. 82-2010. Dátum publikovania: 4.10.2011
  Fric Róbert ; E020 
  2011 . - 4 s
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha