Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti mail trackingu a možnosti ich implementácie
  Somorovská Mária ; 010220  Kollár Jozef ; 010220 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127642
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Determining the text reading direction of an unknown text
  Kollár Jozef ; 010220 
  EuroHCC 2017 : . S. 1-2
  historical crypto document n-grams valid n-grams
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Štatistická analýza textov pre potreby kryptoanalýzy : dát. obhaj. 21.11.2016, č. ved. odboru 9-2-9
  Kollár Jozef ; 035000  Grošek Otokar ; 035000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 21.11.2016 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : D-API . - 144 s., AUTOREF. 2016, 27 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73053
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Matematické úlohy z prijímacích skúšok 2014-2015
  Kollár Jozef ; 010220  Szökeová Danuša
  1. vyd.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016 . - 64 s.
  ISBN 978-80-223-4094-6
  príklady a riešenia matematika prijímacie skúšky
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 5. Soviet VIC Cipher: No Respector of Kerckoff's Principles
  Kollár Jozef ; 010220 
  Cryptologia . Vol. 40, no. 1 (2016), s. 33-48
  classical ciphers Cold War VIC cipher
  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01611194.2015.1028679
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. A workflow to process 3D+time microscopy images of developing organisms and reconstruct their cell lineage
  Faure Emmanuel  Savy Thierry Rizzi Barbara Melani Camilo Stašová Oľga ; 010220 Špir Róbert ; 010220 Čunderlík Róbert ; 010220 Kollár Jozef ; 010220 Remešíková Mariana ; 010220 Mikula Karol ; 010220
  Nature Communications . Vol. 7, (2016), online, [10] s.
  sea-urchin embryo fluorescence microscopy living cells segmentation zebrafish embryogenesis equations diffusion proteins tracking
  http://www.nature.com/articles/ncomms9674
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Matematické modelovanie prirodzeného jazyka
  Hornáček Peter ; 010220  Kollár Jozef (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100250
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Lúštenie TTS a STT
  Javorka Peter ; 035000  Kollár Jozef (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.07.2015 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 31 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88628
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 9. Matematika I. Zbierka úloh ku cvičeniam elektronický zdroj
  Kollár Jozef ; V220  Šabo Michal (rec.) ; C7270 Nánásiová Oľga (rec.) ; E050
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - online, 163 s. 43 obr.
  ISBN 978-80-227-4244-3
  matematika
  http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/skripta/Kollar-Matematika_1-cvicenia__1_.pdf
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 10. Problém identifikácie zmysluplného textu pri lúštení klasických šifier
  Matiaško Patrik ; E  Kollár Jozef (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 73 . - 40 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88681
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha