Výsledky vyhľadávania

 1. Research about influence of the tension forces, asymmetrical tensioning and filling rate of pipe conveyor belt filled with the material on the contact forces of idler rolls in hexagonal idler housing / aut. Beáta Stehlíková, Vieroslav Molnár, Gabriel Fedorko, Peter Michalík, Alena Pauliková
  Stehlíková Beáta  Molnár Vieroslav Fedorko Gabriel Michalík Peter Pauliková Alena ; 064000
  Measurement : . Vol. 156, (2020), s. 1-10
  contact force idler roll regression models
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Examination of bearing walls regarding their environmental performance / aut. Adriana Eštoková, Marcela Ondová, Martina Wolfová, Alena Pauliková, Stanislav Tóth
  Eštoková Adriana  Ondová Marcela Wolfová Martina Pauliková Alena ; 064000 Tóth Stanislav
  Energies [Open access] . Vol. 12, iss. 2 (2019), s. 1-27
  primary energy building materials environmental assessment
  https://www.mdpi.com/1996-1073/12/2/260
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Psychological work strain and its influence on decision-making processes / aut. Jarmila Blahová, Alena Pauliková
  Blahová Jarmila ; 060100  Pauliková Alena ; 064000
  ICERI 2019 Proceedings : . S. 3898-3905
  psychosocial strain decision making processes stress workplace education
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Zlepšovanie procesov vo výrobnej organizácii CCS Akatech kabel GmbH, organizačná zložka Slovensko
  Petrášová Karin ; 064000  Pauliková Alena ; 064000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144097
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh kľúčových ukazovateľov výkonnosti vybraných procesov vo výrobnej organizácii KONŠTRUKTA - TireTech, a.s.
  Brlej Tomáš ; 064000  Pauliková Alena ; 064000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143600
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Environmental Impacts of the Selected Building Structures / aut. Adriana Eštoková, Alena Pauliková, Eva Singovszka
  Eštoková Adriana  Pauliková Alena ; 064000 Singovszka Eva
  Sustainable Development of Water and Environment. Environmental Science and Engineering : . S. 97-105
  buildings environmental assessment
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067253248&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Environmental+Impacts+of+the+Selected+Building+Structures&st2=&sid=48ae7d88cb056886ebb92ce09b0524ce&sot=b&sdt=b&sl=72&s=TITLE-ABS-KEY%28Environmental+Impacts+of+the+Selected+Building+Structures%29&relpos=9&citeCnt=0&searchTerm=
  https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-16729-5_10.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The process of indexing working comfort factors in organizations of wood processing industry / aut. Renáta Nováková, Alena Pauliková, Natália Canet
  Nováková Renáta  Pauliková Alena ; 064000 Canet Nováková Natália ; 064000
  Digitalisation and circular economy: forestry and forestry based industry implications . S. 269-275
  comfort factors wood industry employees
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Application of problematic technology roadmapping in less developed regions of Slovakia / aut. Marek Jemala, Karol Hatiar, Alena Pauliková
  Jemala Marek ; 064000  Hatiar Karol ; 064000 Pauliková Alena ; 064000
  2nd International Conference on Applied Research in Engineering Science & Technology : . S. 29-45
  crisis management problematic technology roadmapping corporate foresight complex technology innovation
  https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2019/10/1033-ARSET.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Kobotizácia bezpečnosťa ochrana zdravia (1. časť) : dokončenie (2. časť) v Ai magazine 6/2019, str. 26-28 / aut. Monika Ubárová, Alena Pauliková
  Ubárová Monika ; 064000  Pauliková Alena ; 064000
  Ai magazine : . Roč. 12, č. 5 (2019), s. 72-74
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Legislatívna podpora pre zabezpečenie požadovanej kvality vody v distribučných systémoch / aut. Daniela Cvelihárová, Alena Pauliková
  Cvelihárová Daniela  Pauliková Alena ; 064000
  Globálne existenciálne riziká 2019 : . S. 114-124
  pitná voda legislatíva distribučný systém
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok