Výsledky vyhľadávania

 1. Application of single wireless holter to simultaneous EMG, MMG and EIM measurement of human muscles activity / aut. Erik Vavrinský, Helena Svobodová, Martin Donoval, Martin Daříček, Martin Kopani, Peter Miklovič, František Horínek, Peter Telek
  Vavrinský Erik ; 033000  Svobodová Helena Donoval Martin ; 039140 Daříček Martin ; 033000 Kopani Martin Miklovič Peter ; 039200 Horínek František ; 033000 Telek Peter ; 033000
  Lékař a technika . Vol. 48, No. 2 (2018), s. 52-58
  EMG MMG EIM holter monitoring single device
  https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/CTJ/article/view/4860/4817
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Balance performance during perturbed standing is not associated with muscle strength and power in young adults / aut. Erika Zemková, Michal Jeleň, Zuzana Kováčiková, Peter Miklovič, Zdeněk Svoboda, Miroslav Janura
  Zemková Erika  Jeleň Michal ; 038340 Kováčiková Zuzana Miklovič Peter ; 038340 Svoboda Zdeněk Janura Miroslav
  Journal of Motor Behavior . Vol. 49, Iss. 5 (2017), s. 514-523
  chair rising/chair jumping dynamic balance maximum voluntary isometric contraction translating platform
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Power as a parameter in the functional assessment of knee flexions and knee extensions on weight stack machines / aut. Erika Zemková, Peter Miklovič, Aleš Dunajčík, Dušan Hamar
  Zemková Erika  Miklovič Peter ; 038340 Dunajčík Aleš ; 038340 Hamar Dušan
  Measurement : . Vol. 61, (2015), s. 142-149
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Simultaneous EMG, MMG and EIM measurement of human muscles using a single wireless holter / aut. Erik Vavrinský, Martin Daříček, František Horínek, Martin Donoval, Michal Hanic, Peter Miklovič, Marián Popovič, Vladimír Tvarožek
  Vavrinský Erik ; 033000  Daříček Martin ; 033000 Horínek František ; 033000 Donoval Martin ; 039000 Hanic Michal ; 033000 Miklovič Peter ; 038340 Popovič Marián ; 033000 Tvarožek Vladimír ; 033000
  ADEPT 2015 : . S. 144-147
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Simultánne meranie EMG, MMG a EIM pomocou bezdrôtového holtera / aut. Erik Vavrinský, Martin Daříček, František Horínek, Martin Donoval, Peter Miklovič
  Vavrinský Erik ; E030  Daříček Martin ; E030 Horínek František ; E030 Donoval Martin ; 039000 Miklovič Peter ; E8340
  Spektrum informačných zdrojov z biomedicínskeho prostredia & výmena teoretických a klinických poznatkov / . S. 179-185
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Application of acceleration sensors in physiological experiments
  Vavrinský Erik ; E030  Moskaľová Daniela Daříček Martin ; E030 Donoval Martin ; E030 Horínek František ; E030 Popovič Marián ; E030 Miklovič Peter ; E8340
  Journal of Electrical Engineering . Vol. 65, No. 5 (2014), s. 304-308
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Conductive fabrics and polymers for biomedical applications
  Hanic Michal ; E030  Nevřela Juraj Mičjan Michal Jakabovič Ján ; E030 Donoval Martin ; E030 Flickyngerová Soňa ; E030 Horínek František ; E030 Miklovič Peter ; E8340 Weis Martin ; E030
  ADEPT 2014 : . s. 208-211
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Klasifikácia EMG signálov pomocou umelých neurónových sietí
  Vančo Peter ; E030  Horínek František ; E030 Štibraný Tomáš ; E Miklovič Peter ; E8340
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : . Roč. 20, mimoriadne číslo (2014), CD-ROM, s. 117-120
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Specific application of acceleration sensor in physiological experiments
  Vavrinský Erik ; E030  Moskaľová Daniela Daříček Martin ; E030 Donoval Martin ; E030 Horínek František ; E030 Popovič Marián ; E030 Miklovič Peter ; E8340
  ADEPT 2014 : . s. 71-74
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Usage of flexible conductive materials in the electrode system for biosignals
  Jagelka Martin ; E030  Horínek František ; E030 Nováková Tereza Daříček Martin ; E030 Miklovič Peter ; E8340 Donoval Martin ; E030 Weis Martin ; E030
  ADEPT 2014 : . s. 67-69
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok