Výsledky vyhľadávania

 1. Vybrané počítačové techniky a nástroje na vizualizáciu obsahu a kvality katastrálneho operátu
  Smida Martin ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144674
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Modely hodnotenia rozdrobenosti pozemkového vlastníctva
  Turan Pavol ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144300
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Nadobúdanie vlastníctva k poľnohospodárskej pôde
  Toman Juraj ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137065
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Ukazovatele kvality máp katastra
  Kyseľ Peter ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144673
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Quantification of changes in the shape and dimensions of parcels in land consolidation
  Geisse Robert ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 27, no. 1 (2019), s. 39-44
  land consolidation compactness of parcels shape of parcels dimensions of parcels
  https://content.sciendo.com/view/journals/sjce/27/1/article-p39.xml
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Hodnotenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva
  Hudecová Ľubica ; 010140  (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.09.2019 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=75288
  habilitačná práca
  kniha

  kniha

 7. Displaying of easements on the web portal within the context of the Slovak Republic
  Hudecová Ľubica ; 010140  Kyseľ Peter
  Geodetski list . Vol. 73 (96), no. 1 (2019), s. 67-80
  vector cadastral map map symbol
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=319455
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 8. Preklasifikovanie nečíselných vektorových katastrálnych máp na číselné
  Urbaňák Dávid ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138520
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov
  Grešková Barbora ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128254
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Katastrálna mapa pre 3D kataster
  Jankovič Peter ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131432
  bakalárska práca
  kniha

  kniha