Výsledky vyhľadávania

 1. Pokusy pre olympionikov
  Prokša Miroslav  Nagyová Iveta Melicherčík Milan Tomeček Otto Cejpek Kamil Lichvárová Mária Kmeťová Jarmila Melichová Zuzana Daxnerová Oľga Michalíková Anna ; M5000
  1. vyd
  Bratislava : Iuventa, 2007 . - 142 s
  ISBN 978-80-8072-066-7
  chemická olympiáda
  učebnica
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Projektové vyučovanie v chémii s využitím IKT
  Sudolská Miloslava  Daxnerová Oľga Belák Stanislav
  Slovenský učiteľ, Príloha Technológie vzdelávania . č. 2 (2006), s.12-14
  článok z periodika
  (1) - xxx
  (1) - xxxx
  článok

  článok

 3. Monitoring životného prostredia
  Tölgyessy Juraj  Harangozó Margita ; C290 Daxnerová Oľga
  1. vyd
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001 . - 175 s
  ISBN 80-8055-365-3
  prostredie životné
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha