Výsledky vyhľadávania

 1. Robust PI controller design for positive systems / aut. Jana Paulusová, Vojtech Veselý, Martin Paulus
  Paulusová Jana ; 031000  Veselý Vojtech ; 031000 Paulus Martin ; 031000
  2020 Cybernetics & Informatics (K&I) : . [4] s.
  controller design positive system robust control
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Novel approach to robust controller design for continuous-time systems / aut. Vojtech Veselý, Martin Ernek
  Veselý Vojtech ; 031000  Ernek Martin ; 031000
  ICIC Express Letters : . Vol. 10, No. 1 (2019), s. 81-88
  Bellman-Lyapunov equation linear continuous time system Parameter-dependent Lyapunov function robust controller
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Robust PI control design: Descriptor system approach / aut. Jana Paulusová, Ladislav Körösi, Vojtech Veselý
  Paulusová Jana ; 031000  Körösi Ladislav ; 031000 Veselý Vojtech ; 031000
  Process Control 2019 : . S. 152-155
  descriptor system robust PI controller output feedback linear uncertain systems
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8815061
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Robust PI-D controller design for uncertain linear polytopic systems using LMI regions and H2 performance / aut. Vojtech Veselý, Ladislav Körösi
  Veselý Vojtech ; 031000  Körösi Ladislav ; 031000
  IEEE Transactions on industry applications . Vol. 55, Iss. 5 (2019), s. 5353-5359
  H2 performance linear uncertain systems LMI region output feedback robust PI-D controller state derivative feedback output derivative feedback quadratic cost function
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8731732
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Robust decentralized controller design based on equivalent subsystems / aut. Alena Kozáková, Vojtech Veselý, Vladimír Kučera
  Kozáková Alena ; 030400  Veselý Vojtech ; 031000 Kučera Vladimír
  Automatica : . Vol. 107, (2019), s. 29-35
  decentralized controller Equivalent Subsystems Method frequency domain robust controller uncertainty
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Prof. Ing. Juraj Bízik, DrSc., 90-ročný / aut. Vojtech Veselý, Zdenka Králová, Ladislav Harsányi
  Veselý Vojtech ; 031000  Králová Zdenka ; 031000 Harsányi Ladislav
  ATP Journal . Roč. 26, č. 9 (2019), s. 56-57
  https://www.atpjournal.sk/rubriky/prehladove-clanky/prof.-ing.-juraj-bizik-drsc.-90-rocny.html?page_id=29426
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 7. Robust gain scheduled PI-D controller design for descriptor system / aut. Vojtech Veselý, Ladislav Körösi
  Veselý Vojtech ; 031000  Körösi Ladislav ; 031000
  ICCC 2019 : . USB, S. 1-6
  descriptor system robust PI-D controller state derivative feedback output feedback linear uncertain systems
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8765682
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Robust PI-D control of uncertain polytopic continuous-time descriptor systems / aut. Vojtech Veselý, Ladislav Körösi
  Veselý Vojtech ; 031000  Körösi Ladislav ; 031000
  ICIC Express Letters : . Vol. 13, No. 11 (2019), s. 1065-1071
  descriptor system robust PI-D controller state derivative feedback out-put feedback linear uncertain systems
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Robust PI, gain scheduled and PSS controller design using LMI regions: Comparative studies / aut. Vojtech Veselý, Ján Murgaš
  Veselý Vojtech ; 031000  Murgaš Ján ; 031000
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 70, No. 2 (2019), s. 93-102
  robust PI-PSS controller gain scheduled controller LMI region state derivative feedback Output feedback linear uncertain systems H2 performance
  http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/2_119-02.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Master-slave H-infinity robust controller design for synchronization of chaotic systems / aut. Vojtech Veselý, Adrian Ilka, Ladislav Körösi, Martin Ernek
  Veselý Vojtech ; 031000  Ilka Adrian Körösi Ladislav ; 031000 Ernek Martin ; 031000
  Modeling, Identification and Control . Vol. 40, No. 1 (2019), s. 41-50
  chaotic systems master-slave systems H∞ robust controller synchronization of chaotic systems L2 gain performance
  https://www.researchgate.net/publication/332784440_Master-slave_H-Infinity_robust_controller_design_for_synchronization_of_chaotic_systems
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok