Výsledky vyhľadávania

 1. Study of permeabilization of bacterial membrane by electrochemical methods / aut. Martina Čierna, Monika Naumowicz, Lucia Birošová, Ján Krahulec, Romana Sokolová, Viliam Kolivoška, Táňa Sebechlebská, Filip Kielar, Miroslav Gál
  Čierna Martina  Naumowicz Monika Birošová Lucia ; 040270 Krahulec Ján Sokolová Romana Kolivoška Viliam Sebechlebská Táňa Kielar Filip Gál Miroslav ; 042120
  Journal of Electroanalytical Chemistry . Vol. 857, (2020), s. [1-5], art. no. 113761
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách na Slovensku / aut. Monika Krahulcová, Ivana Bačová, Klára Cverenkárová, Petra Olejníková, Lucia Birošová
  Krahulcová Monika ; 040270  Bačová Ivana Cverenkárová Klára ; 040000 Olejníková Petra ; 043000 Birošová Lucia ; 040270
  Vodárenská biologie 2020 : . S. 209-212
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Zdravotné riziko spojené s konzumáciou surového mlieka / aut. Monika Krahulcová, Kristína Lépesová, Petra Olejníková, Lucia Birošová
  Krahulcová Monika ; 040270  Lépesová Kristína ; 040270 Olejníková Petra ; 043000 Birošová Lucia ; 040270
  Čo nového v mikrobiológii : . S. 34
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Izolácia a identifikácia stafylokov v mlieku dojníc, záchyt rezistentných kmeňov a testovanie biofilmovej aktivity / aut. Vanda Hajdučková, Jana Koščová, Ján Király, Lucia Birošová
  Hajdučková Vanda  Koščová Jana Király Ján Birošová Lucia ; 040270
  Čo nového v mikrobiológii : . S. 20
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám v nápojoch typu smoothie
  Micajová Barbora ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143039
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Výskyt vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách a možnosti ich eliminácie
  Bačová Ivana ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143155
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Hospital wastewaters treatment: Fenton reaction vs. BDDE vs. ferrate(VI) / aut. Tomáš Mackuľak, Roman Grabic, Viera Špalková, Noemi Belišová, Andrea Škulcová, Ondřej Slavík, Pavel Horký, Miroslav Gál, Jan Filip, Ján Híveš, Marian Vojs, Andrea Vojs Staňová, Alžbeta Medveďová, Marián Marton, Lucia Birošová
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Grabic Roman Špalková Viera ; 042120 Belišová Noemi ; 046290 Škulcová Andrea ; 046290 Slavík Ondřej Horký Pavel Gál Miroslav ; 042120 Filip Jan Híveš Ján ; 042120 Vojs Marian ; 033000 Vojs Staňová Andrea Medveďová Alžbeta ; 040270 Marton Marián ; 033000 Birošová Lucia ; 040270
  Environmental science and pollution research . Vol. 26, iss. 31 (2019), s. 31812-31821
  Fenton-like reaction boron-doped diamond electrode Ferrate(VI) wastewater Antibiotic-resistant bacteria Hospital effluents characterization
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-019-06290-9
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Rezistencia voči antibiotikám črevnej mikrobioty psov a ich majiteľov
  Baliová Katarína ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : B-POVYKO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136004
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Zaťaženie odpadových vôd farmaceutikami a ich vplyv na bakteriálnu rezistenciu / aut. Lucia Birošová, Tomáš Mackuľak, Kristína Lépesová
  Birošová Lucia ; 040270  Mackuľak Tomáš ; 046290 Lépesová Kristína ; 040270
  Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok : . S. 7
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Annual changes in the occurrence of antibiotic-resistant coliform bacteria and enterococci in municipal wastewater / aut. Kristína Lépesová, Petra Olejníková, Tomáš Mackuľak, Jozef Tichý, Lucia Birošová
  Lépesová Kristína ; 040270  Olejníková Petra ; 043000 Mackuľak Tomáš ; 046290 Tichý Jozef Birošová Lucia ; 040270
  Environmental science and pollution research . Vol. 26, iss. 18 (2019), s. 18470-18483
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok