Výsledky vyhľadávania

 1. Zdravotné riziko spojené s konzumáciou surového mlieka / aut. Monika Krahulcová, Kristína Lépesová, Petra Olejníková, Lucia Birošová
  Krahulcová Monika ; 040270  Lépesová Kristína ; 040270 Olejníková Petra ; 043000 Birošová Lucia ; 040270
  Čo nového v mikrobiológii : . S. 34
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Zaťaženie odpadových vôd farmaceutikami a ich vplyv na bakteriálnu rezistenciu / aut. Lucia Birošová, Tomáš Mackuľak, Kristína Lépesová
  Birošová Lucia ; 040270  Mackuľak Tomáš ; 046290 Lépesová Kristína ; 040270
  Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok : . S. 7
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám v nápojoch typu smoothie
  Micajová Barbora ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143039
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Rezistencia voči antibiotikám črevnej mikrobioty psov a ich majiteľov
  Baliová Katarína ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : B-POVYKO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136004
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie / aut. Monika Krahulcová, Kristína Lépesová, Barbora Micajová, Lucia Birošová
  Krahulcová Monika ; 040270  Lépesová Kristína ; 040270 Micajová Barbora ; 040000 Birošová Lucia ; 040270
  XXVIII. konference mladých mikrobiologů : . S. 35
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Izolácia a identifikácia stafylokov v mlieku dojníc, záchyt rezistentných kmeňov a testovanie biofilmovej aktivity / aut. Vanda Hajdučková, Jana Koščová, Ján Király, Lucia Birošová
  Hajdučková Vanda  Koščová Jana Király Ján Birošová Lucia ; 040270
  Čo nového v mikrobiológii : . S. 20
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Výskyt vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách a možnosti ich eliminácie
  Bačová Ivana ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143155
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Antibiotic resistant coliform bacteria in humans and environment / aut. Lucia Birošová, Petra Olejníková, Monika Krahulcová, Kristína Lépesová
  Birošová Lucia ; 040270  Olejníková Petra ; 043000 Krahulcová Monika ; 040270 Lépesová Kristína ; 040270
  IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019 : . S. 99
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Antibiotic resistant bacteria in smoothie drinks / aut. Monika Krahulcová, Lucia Birošová, Tomáš Franko, Barbora Micajová, Kristína Lépesová, Petra Olejníková
  Krahulcová Monika ; 040270  Birošová Lucia ; 040270 Franko Tomáš ; 040000 Micajová Barbora ; 040000 Lépesová Kristína ; 040270 Olejníková Petra ; 043000
  IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019 : . S. 152
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Antibiotic resistant coliforms in humans, food and environment / aut. Lucia Birošová, Monika Krahulcová, Klára Cverenkárová, Petra Olejníková, Tomáš Mackuľak, Andrea Štefunková, Kristína Lépesová
  Birošová Lucia ; 040270  Krahulcová Monika ; 040270 Cverenkárová Klára ; 040000 Olejníková Petra ; 043000 Mackuľak Tomáš ; 046290 Štefunková Andrea ; 040270 Lépesová Kristína ; 040270
  28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej : . S. 33
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok