Výsledky vyhľadávania

 1. Ako ovplyvňuje pandémia koronavírusu výskyt rezistentných baktérií v odpadových vodách? / aut. Klára Cverenkárová, Monika Krahulcová, Tomáš Mackuľak, Kristína Lépesová, Lucia Bírošová
  Cverenkárová Klára ; 040270  Krahulcová Monika ; 040270 Mackuľak Tomáš ; 046290 Lépesová Kristína Bírošová Lucia ; 040270
  Vodárenská biologie 2021, sborník on-line konference . S. 27-32
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Microbial Safety of Smoothie Drinks from Fresh Bars Collected in Slovakia / aut. Monika Krahulcová, Barbora Micajová, Petra Olejníková, Klára Cverenkárová, Lucia Bírošová
  Krahulcová Monika ; 040270  Micajová Barbora Olejníková Petra ; 043000 Cverenkárová Klára ; 040270 Bírošová Lucia ; 040270
  Foods . Vol. 10, iss. 3 (2021), s. (1-15), art. no. 551
  https://www.mdpi.com/2304-8158/10/3/551/htm
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Črevná mikrobiota - zdroj génov rezistencie
  Cverenkárová Klára ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150701
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Výskyt rezistentných baktérií v potravinách určených na priamu spotrebu
  Franko Tomáš ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150717
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách na Slovensku / aut. Monika Krahulcová, Ivana Bačová, Klára Cverenkárová, Petra Olejníková, Lucia Birošová
  Krahulcová Monika ; 040270  Bačová Ivana Cverenkárová Klára ; 040000 Olejníková Petra ; 043000 Birošová Lucia ; 040270
  Vodárenská biologie 2020 : . S. 209-212
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Výskyt, štúdium a možnosti redukcie vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v kaloch a vodách z čistiarní odpadových vôd / aut. Kristína Lépesová, Petra Olejníková, Tomáš Mackuľak, Lucia Bírošová
  Lépesová Kristína  Olejníková Petra ; 043000 Mackuľak Tomáš ; 046290 Bírošová Lucia ; 040270
  Tomáškovy dny 2020 . S. 18-18
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Biosynthesis of Aroma-Active Compounds in Fruits / aut. Karol Červenčík, Lucia Bírošová, Lukáš Žemlička
  Červenčík Karol ; 040270  Bírošová Lucia ; 040270 Žemlička Lukáš ; 040270
  Chemické listy . Vol. 114, iss. 7 (2020), s. 437-445
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Prevalencia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách na Slovensku / aut. Monika Krahulcová, Petra Olejníková, Klára Cverenkárová, Lucia Bírošová
  Krahulcová Monika ; 040270  Olejníková Petra ; 043000 Cverenkárová Klára ; 040270 Bírošová Lucia ; 040270
  Mikrobiologie vody a prostředí 2020 : . S. 24-24
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Hospital Wastewater-Important Source of Multidrug Resistant Coliform Bacteria with ESBL-Production / aut. Kristína Lépesová, Petra Olejníková, Tomáš Mackuľak, Klára Cverenkárová, Monika Krahulcová, Lucia Bírošová
  Lépesová Kristína  Olejníková Petra ; 043000 Mackuľak Tomáš ; 046290 Cverenkárová Klára ; 040270 Krahulcová Monika ; 040270 Bírošová Lucia ; 040270
  International Journal of Environmental Research and Public Health . Vol. 17, iss. 21 (2020), s. [1-14], art. no. 7827
  https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/7827
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. Výskyt rezistentných baktérií v potravinách typu sushi na Slovensku / aut. Monika Krahulcová, Klára Cverenkárová, Lucia Bírošová
  Krahulcová Monika ; 040270  Cverenkárová Klára ; 040270 Bírošová Lucia ; 040270
  Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave . S. 141-143
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok