Výsledky vyhľadávania

 1. Aplikačné programy : Príručka na cvičenie / [aut.] Partyk,Bohuslav; Orgoň,Miloš; Parízek,Jaroslav
  Orgoň Miloš ; E070  Partyk Bohuslav Parízek Jaroslav
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1993 . - 200 s
  ISBN 80-227-0608-6
  operačné systémy MS DOS Norton Commander Windows
  skriptá
  kniha

  kniha

 2. Fluktuačné javy elektronickcýh štruktúr : Podklady pre záverečnú oponentúru riešenia štátnej výskumnej úlohy III-7-2/05, F-422
  Strapko František (ved. výsk. tímu)  Beláň Jozef Klaučo Branislav Mika Fedor ; E210 Mikolaj Vladimír Ing Orgoň Miloš ; E070 Partyk Bohuslav Šutý Ladislav
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - nestr
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Výskum elektrofyzikálnych vlastností mikroelektrických unipolárnych štruktúr : Priebežná správa. Štátna výskumná úloha III-6-1/13
  Csabay Otto (ved. výsk. tímu) ; E210  Hulényi Ladislav ; E210 Valehrachová Daniela ; E210 Harmatha Ladislav ; E030 Kinder Rudolf ; E030 Kremničan V. Nágl Viliam Orgoň Miloš ; E070 Partyk Bohuslav Považan Ivo Weber Bedřich ; E030 Žiška Milan ; E030
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1983 . - 221 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Príspevok k problematike skúmania pohyblivosti nosičov náboja v kanáli MIS tranzistora : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 16.03.1989 : Projekt III-6-1/13,III-7-2/04 / [aut.] Partyk,Bohuslav, Ing.; Škol. Csabay,Otto
  Partyk Bohuslav  Csabay Otto (škol.) ; E210
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - 140 s : príl + Autoref.1988, 16 s
  elektronika vákuová technika polovodiče fyzika polovodičov
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Rozbory hospodárskej činnosti / [aut.]Partyk,Bohuslav, Háčiková,Milada, Hrnčiar,Peter
  Partyk Bohuslav  Háčiková Milada Hrnčiar Peter
  Bratislava : Alfa, 1987 . - 387 s : Tab.,lit
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  kniha

  kniha

 6. Vzkriesenie Olympie / [aut.]Zamarovský,Vojtech
  Zamarovský Vojtech 
  2.dopl.a opravené vyd.
  Bratislava : Šport, 1986 . - 261 s : Obr.,tab.,lit
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  kniha

  kniha

 7. Športovci v odboji a SNP : K 40.výročiu SNP / [aut.]Perútka,Jaromír a kol
  Perútka Jaromír 
  Bratislava : Šport, 1984 . - 168 s : Obr.,lit
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  kniha

  kniha