Výsledky vyhľadávania

 1. Navigácia mobilného robota v ROSe
  Šutý Andrej ; 031000  Duchoň František ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 43 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=201CE56335A527AB050396791929&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Stavba lego autíčka pomocou robotického ramena KUKA
  Štefák Róbert ; 031000  Duchoň František ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.09.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 48 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F098CB1C7FD1B&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Riadenie robota typu SCARA
  Maczkó Marek ; 031000  Duchoň František ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 46 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F098CB0C7FD1B&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Rozpoznávanie objektov agregovaním informácie z viacerých priestorových pohľadov s využitím prostriedkov strojového učenia
  Grác Šimon ; 031000  Duchoň František ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave, FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API . - 149 s.

  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C84EB110BBBA89&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Použitie inteligentného chápadla v bežnom prostredí a posúdenie rizík pri použití štandardného chápadla robota
  Žiak Marek ; 031000  Duchoň František ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-RK . - 125 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=81B8C7E3C61A011F123B321BFB16&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Automatizovaná predikcia lavínového nebezpečenstva : dát. obhajoby 23.1.2020, č. ved. odboru 9-2-7
  Dekanová Martina ; 031000  Duchoň František ; 031000 (škol.)
  2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 23.01.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : D-RK . - nestr., príl., AUTOREF. 2019, 26 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130811
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Spôsob a zariadenie na automatickú kalibráciu pracoviska priemyselného robota : Úžitkový vzor č. 8729, Dátum o zápise ÚV : 2.4.2020, Vestník ÚPV SR č. 4/2020 / aut. František Duchoň, Ľuboš Chovanec, Zuzana Mikulová, Anton Cvik, Jakub Greguš-Kohút
  Duchoň František ; 031000  Chovanec Ľuboš ; 031000 Mikulová Zuzana Cvik Anton Greguš-Kohút Jakub
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/58-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 8. Roboty majú využitie aj v laboratóriách (1)
  Bakyta Patrik ; 031000  Duchoň František ; 031000 Vojs Marian ; 033000 Chovanec Ľuboš ; 031000 Babinec Andrej ; 031000
  ATP Journal . Roč. 27, č. 4 (2020), s. 46-48
  https://www.atpjournal.sk/rubriky/prehladove-clanky/roboty-maju-vyuzitie-aj-v-laboratoriach-1.html?page_id=30432&from=rss
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Crash course learning: an automated approach to simulation-driven LiDAR-based training of neural networks for obstacle avoidance in mobile robotics / aut. Stanko Kružic, Josip Musič, Mirjana Bonkovič, František Duchoň
  Kružic Stanko  Musič Josip Bonkovič Mirjana Duchoň František ; 031000
  Turkish Journal Of Electrical Engineering and Computer Sciences . Vol. 28, Iss. 2 (2020), s. 1107-1120
  autonomous mobile robots obstacle avoidance neural networks simulation-based learning
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Experimental investigations of the dynamics of contactless transportation by bernoulli grippers / aut. Roman Mykhailyshyn, Volodymyr Savkiv, František Duchoň, Ľuboš Chovanec
  Mykhailyshyn Roman  Savkiv Volodymyr Duchoň František ; 031000 Chovanec Ľuboš ; 031000
  Methods and Systems of Navigation and Motion Control 2020 : . S. 97-100
  Bernoulli gripping device trajectory object of manipulation smoothing contactless transportation industrial robot
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9255521
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok