Výsledky vyhľadávania

 1. Web-based control design environment for distributed parameter systems control education
  Hulkó Gabriel ; J110  Belavý Cyril ; J110 Cibiri Štefan ; J110 Szuda Ján ; J110
  Selected Topics in Modelling and Control Vol. 5 . s.69-74
  control education DPS-distributed parameter system
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Engineering methods of control design for distributed parameter systems
  Hulkó Gabriel ; J110  Belavý Cyril ; J110 Cibiri Štefan ; J110 Szuda Ján ; J110
  Selected Topics in Modelling and Control Vol. 5 . s.80-85
  control design DPS-distributed parameter system
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. DPS Blockset pre modelovanie a riadenie systémov s rozloženými parametrami
  Hulkó Gabriel ; J110  Belavý Cyril ; J110 Cibiri Štefan ; J110
  Acta Mechanica Slovaca . Roč. 11, č. 1-A (2007), s.81-86
  numerické metódy riadiaci obvod DPS Blockset control loop
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Regulácia teplotných polí ako systémov s rozloženými parametrami
  Hulkó Gabriel ; J110  Belavý Cyril ; J110 Cibiri Štefan ; J110
  Měření a regulace teplot v teorii a praxi : . s.14-19
  teplotné polia regulácia control temperature fields
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. DPS Wizard pre softvérové prostredie DPS Blockset Matlab & Simulink
  Hulkó Gabriel ; J110  Belavý Cyril ; J110 Cibiri Štefan ; J110 Michalečko Marek ; J110
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.53-64
  DPS Blockset DPS Wizard
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Distributed parameter systems blockset for Simulink - a third-party MathWorks product
  Hulkó Gabriel ; J110  Belavý Cyril ; J110 Cibiri Štefan ; J110 Szuda Ján ; J110
  Proceedings of the Workshop on system identification and control systems . s.52-62
  SIMULINK MathWorks
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Distributed parameter systems wizard v prostredí DPS Blockset Matlab & Simulink
  Hulkó Gabriel ; J110  Belavý Cyril ; J110 Cibiri Štefan ; J110
  Kybernetika a informatika 2006 : . s.CD-Rom
  Distributed Parameter Systems modelové úlohy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Blok Wizard pre DPS Blockset v prostredí Matlab & Simulink
  Hulkó Gabriel ; J110  Belavý Cyril ; J110 Cibiri Štefan ; J110
  Process Control 2006 : . s.R094b-1 - R094b-13
  DPS Blockset MATLAB SIMULINK
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Control design for distributed parameter systems - an engineering approach
  Hulkó Gabriel ; J110  Belavý Cyril ; J110 Cibiri Štefan ; J110 Szuda Ján ; J110
  Strojné inžinierstvo 2005 = Mechanical Engineering 2005 : . s.56-65
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Web-based control design environment for distributed parameter systems control education
  Hulkó Gabriel ; J110  Belavý Cyril ; J110 Cibiri Štefan ; J110 Szuda Ján ; J110
  World Congress of the International Federation of Automatic Control : . s.CD ROM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok