Výsledky vyhľadávania

 1. Cutting environment impact on the aluminium alloy machining / aut. Eva Buranská, Ivan Buranský, Michaela Samardžiová, Kristína Gerulová, Ján Líška
  Buranská Eva ; 065200  Buranský Ivan ; 063000 Samardžiová Michaela ; 063200 Gerulová Kristína ; 065100 Líška Ján
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 21-28
  cutting environment aluminium alloys drilling feed
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_2_2019_Buransk%C3%A11.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Environment and safety impacts of additive manufacturing: a review / aut. Eva Buranská, Ivan Buranský, Ladislav Morovič, Katarína Líška
  Buranská Eva ; 065200  Buranský Ivan ; 063000 Morovič Ladislav ; 063200 Líška Katarína
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 9-20
  additive manufacturing environment safety impact
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_1_2019_Buransk%C3%A1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Evaluation of material structure changing after ultrasonic milling of aluminum foam by Computed Tomography (CT) / aut. János Líška, Ferenc Kovács, Ladislav Morovič, Ivan Buranský, Marcel Kuruc, János Zsolt Vihároš, Michaela Kritikos
  Líška János  Kovács Ferenc Morovič Ladislav ; 063200 Buranský Ivan ; 063000 Kuruc Marcel ; 063200 Vihároš János Zsolt Kritikos Michaela
  16th IMEKO TC10 Conference "Testing, Diagnostic & Inspection as a comprehensive value chain for Quality & Safety" : . S. 45-49
  ultrasonic machining computer tomography industrial CT 3D measurement
  http://eprints.sztaki.hu/9724/1/Liska_45_30790210_ny.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Validation of results of two different reductions for precision seamless cold drawn tubes / aut. Martin Ridzoň, Milan Mojžiš, Peter Bella, Ľudovít Parilák, M Kan, Ivan Buranský
  Ridzoň Martin  Mojžiš Milan Bella Peter Parilák Ľudovít Kán Michal Buranský Ivan ; 063000
  Metalurgija. Metallurgy / . Vol. 58, 3-4 (2019), s. 319-322
  steel tubes cold drawing mechanical properties numerical simulation
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=318854
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - monografia
  článok

  článok

 5. Návrh a výroba rezných nástrojov pre frézovanie superzliatin
  Hrbál Jakub ; 063000  Buranský Ivan ; 063000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143569
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Počítačová podpora výrobných technológií I. / aut. Ivan Buranský, Marcel Kuruc
  Buranský Ivan ; 063000  Kuruc Marcel ; 063200
  1. vyd.
  Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019 . - 146 s.
  ISBN 978-80-8096-260-9
  počítačová podpora výrobné technológie
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (2) - skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Návrh a výroba rezných nástrojov pre frézovanie austenitických koróziivzdorných ocelí
  Schmidtová Róberta ; 063000  Buranský Ivan ; 063000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143573
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Evaluation of accuracy of seamless steel tube scanning by industrial computed tomography / aut. Michaela Kritikos, Ivan Buranský, Eva Buranská, Milan Mojžiš
  Kritikos Michaela  Buranský Ivan ; 063000 Buranská Eva ; 065200 Mojžiš Milan
  Modern Technologies in Manufacturing (MTeM 2019) : . S. 1-8
  https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/48/matecconf_mtem2019_04009.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Navrhovanie súčiastok použitím generatívneho dizajnu
  Bugyi Jakub ; 063000  Buranský Ivan ; 063000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139532
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Modulárny prípravok na hromadné nastavenie a upnutie malých súčiastok pre optické 3D skenovanie : prihláška patentu č. 38-2018, dátum podania prihlášky: 14.05.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 02.12.2019, Vestník ÚPV SR č. 12/2019 / aut. Ivan Buranský, Eva Buranská, Michaela Samardžiová, Vladimír Šimna
  Buranský Ivan ; 063600  Buranská Eva ; 065200 Samardžiová Michaela ; 063600 Šimna Vladimír ; 063600
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/38-2018
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha