Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorba topografických ortofotomáp
  Červencová Martina ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144816
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Tvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovania
  Dreveniaková Patrícia ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138356
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Využitie georadaru pri archeologickom prieskume
  Fašang Jakub ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128704
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. GeoKARTO 2018 : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie konanej 6. - 7. septembra 2018 vo Zvolene / ed. Róbert Fencík
  Fencík, Róbert, ; 010130 (ed.)
  GeoKARTO 2018 6. - 7. 9. 2018 Zvolen, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2018 . - 35 s.
  ISBN 987-80-89060-25-2
  zborník
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 5. Rekonštrukcia cestnej siete na historických mapách
  Kačmárová Barbora ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131425
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Porovnanie metód zberu priestorových dát pre účely zamerania výmoľa v lokalite Turá Lúka
  Nosko Radovan ; 010160  Maliariková Marcela ; 010160 Fencík Róbert ; 010130 Szolgay Ján ; 010160
  Kartografické listy . Roč. 26, č. 2 (2018), s. 63-75
  gully erosion global navigation satellite system unmanned aerial vehicle terrestrial laser scanning
  http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL26/7.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Využitie metód zberu priestorových dát pre účely zamerania výmoľa v lokalite Turá Lúka
  Nosko Radovan ; 010160  Maliariková Marcela ; 010160 Fencík Róbert ; 010130 Szolgay Ján ; 010160
  GeoKARTO 2018 : . S. 22
  výmoľová erózia Turá Lúka zber priestorových dát
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Rekonštrukcia cestnej siete na mapách II. vojenského mapovania
  Kačmárová Barbora ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 01.09.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150036
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Using UAV Photogrammetry for the creation of digital terrain models
  Fencík Róbert ; 010130  Bučo Michal
  Innovations in Geodesy, Cartography, Real Estate Management and Surface Water Protection : . S. 18
  aerial photographs letecké snímky digital terrain model digitálny model terénu výšková presnosť vertical accuracy
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Kartografická funkcionalita Open Source softvérov
  Červencová Martina ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131400
  bakalárska práca
  kniha

  kniha