Výsledky vyhľadávania

 1. Integrated methods and a complex solution for flood protection and erosion control – A case study of the village of Vrbovce, Slovakia
  Výleta Roman ; 010160  Rattayová Viera ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Danáčová Michaela ; 010160 Škrinár Andrej ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 22/2020 : . online, [1] s.
  soil erosion flash floods flood protection erosion control river revitalisation practices
  https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-13722
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Estimating sedimentation rates in small reservoirs - Suitable approaches for local municipalities in central Europe
  Honek David  Šulc Michalková Monika Smetanová Anna Sočuvka Valentín Velísková Yvetta Karásek Petr Konečná Jana Németová Zuzana ; 010160 Danáčová Michaela ; 010160
  Journal of Environmental Management . No. 261 (2020), [13] s., art. no. 109958
  sediment nádrž erózia
  https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109958
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Estimation of flood wave travel times by using multilinear Muskingum method with variable parameters
  Danáčová Michaela ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 Keszeliová Anita ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019 : . online, [1] s.
  flood Muskingum method travel time
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-7839.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Changes in floods due to changes in forest composition in two small mountainous basins in Slovakia
  Labat Marija Mihaela ; 010160  Štefunková Zuzana ; 010160 Danáčová Michaela ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019 : . online, [1] s.
  floods deforestation changes in runoff
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-7936.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. A Joint Sedimentation-Flood Retention Assessment of a Small Water Reservoir in Slovakia: A New Hope for Old Reservoirs?
  Valent Peter ; 010160  Výleta Roman ; 010160 Danáčová Michaela ; 010160
  Geosciences : . Vol. 9, iss. 4 (2019), online, [20] s.
  reservoir sedimentation Universal Soil Loss Equation (USLE) sediment delivery ratio (SDR) acoustic Doppler current profiler (ADCP) flood wave transformation
  https://www.mdpi.com/2076-3263/9/4/158
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Protipovodňová ochrana a prevencia pred eróziou pôdy prírodne významných území: Prípadová štúdia obce Vrbovce
  Výleta, Roman, ; 010160 Hlavčová, Kamila, ; 010160 Kohnová, Silvia, ; 010160 Danáčová, Michaela, ; 010160 Valent, Peter, ; 010160 Szolgay, Ján, ; 010160 Rattayová, Viera, ; 010160
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  odtokovo-transportné procesy protipovodňová ochrana protierózna ochrana manažment krajiny
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Estimating the effectiveness of crop management on reducing flood risk and sediment transport on hilly agricultural land – A Myjava case study, Slovakia
  Hlavčová Kamila ; 010160  Danáčová Michaela ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160 Valent Peter ; 010160 Výleta Roman ; 010160
  Catena : . Vol. 172, (2019), s. 678-690
  runoff generation rainfall simulator soil cover hydrological modelling
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816218303953
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Možnosť posúdenia zmien využitia krajiny na odtokový režim v povodí toku Boca
  Danáčová Michaela ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 Labat Marija Mihaela ; 010160
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 5, iss. 1 (2019), online, s.40-46
  veterná kalamita odtokový režim lesná plocha
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2019/CJCE_2019_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Porovnanie nasýtenej hydraulickej vodivosti stanovené laboratórnou a empirickou metódou podľa Špačka
  Danáčová Michaela ; 010160  Nosko Radovan ; 010160 Maliariková Marcela ; 010160 Kandera Miroslav Výleta Roman ; 010160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 20, č. 1 (2019), online, s. 80-88
  nasýtená hydraulická vodivosť zrnitostná krivka empirická metóda podľa Špačka laboratórna metóda pôdny druh
  http://147.213.100.3/ah_articles/2019_20_1_Danacova_80.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Vplyv spôsobu určenia teplotného faktora na simuláciu vodnej hodnoty snehu
  Danáčová Michaela ; 010160  Danko Michal Lajda Daniel
  Meteorologický časopis / Meteorological Journal . Roč. 22, č. 1 (2019), s. 11-20
  topenie snehu teplotný faktor vodná hodnota snehu
  http://www.shmu.sk/File/ExtraFiles/MET_CASOPIS/MC_2019-1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok