Výsledky vyhľadávania

 1. Bioremediation of soil contaminated with pentachlorophenol (PCP) using humic acids bound on zeolite
  Dercová Katarína ; C4310  Sejáková Zuzana ; C4310 Skokanová Marianna ; C4310 Barančíková Gabriela Makovníková Jarmila
  Chemosphere . 66-5 (2007), s.783-790
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Využitie organo-minerálneho komplexu pri bioremediácii kontaminovaných pôd
  Dercová Katarína ; C4310  Sejáková Zuzana ; C4310 Skokanová Marianna ; C4310 Barančíková Gabriela Makovníková Jarmila
  Chemické listy . 101-10 (2007), s.767-870
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Anorganické a organické kontaminanty v pôdnom prostredí
  Makovníková Jarmila  Barančíková Gabriela Dlapa P. Dercová Katarína ; C4310
  Chemické listy . Roč. 100, č. 8 (2006), s.424-432
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Využitie organo-minerálneho komplexu pri bioremedácii kontaminovaných pôd
  Dercová Katarína ; C4310  Sejáková Zuzana ; C4310 Skokanová Marianna ; C4310 Barančíková Gabriela Makovníková Jarmila Ružička J.
  Chemické listy . Roč. 100, č. 8 (2006), s.nestr.
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Potential use of organomineral complex (OMC) at bioremediation of soil contaminated with organic (PCP) and inorganic (Pb, Cd) pollutants
  Dercová Katarína ; C4310  Barančíková Gabriela Makovníková Jarmila Sejáková Zuzana ; C4310 Skokanová Marianna ; C4310
  Vedecké práce VÚPOP . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Bioremediácia toxických kovov kontaminujúcich pôdy a vody
  Dercová Katarína ; C4310  Barančíková Gabriela Makovníková Jarmila Sejáková Zuzana ; C4310 Žuffa J.
  Chemické listy . Roč. 99 (2005), s.682-693
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Use of organo-mineral complexes at soil remediation.
  Barančíková Gabriela  Madaras M. Makovníková Jarmila Klučáková Martina Pekař M. Dercová Katarína ; C4310
  Tretie pôdoznalecké dni v SR. Zborník referátov z konferencie pôdoznalcov SR, Mojmírovce 22. - 24. jún, 2004. Societas pedologica slovaca, VÚPOP Bratislava, CD ROM, ISBN: 80-89128-11-4 . s.A4
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Monitorovanie chemizmu pôd ovplyvnených antropickou kyslou záťažou : Odborná štúdia
  Makovníková Jarmila  Kanianska Radoslava
  Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2000 . - 37 s
  ISBN 80-85361-66-3
  pôdoznalectvo
  brožúra
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 9. Distribúcia kadmia, olova, medi a zinku v pôde a jej hodnotenie so zreteľom na potenciály a bariéry transportu kovov do rastlín
  Makovníková Jarmila 
  Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2000 . - 125 s
  ISBN 80-85361-67-1
  pôdoznalectvo
  brožúra
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha