Výsledky vyhľadávania

 1. Štúdium chemického zloženia propolisu IV. Analýza vodného extraktu propolisu
  Čižmárik J. ; C180  Hroboňová Katarína ; C1180 Lehotay Jozef ; C1180 Šimková Darina ; C1180
  Farmaceutický obzor . 75 (2006), s.284-288
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. štúdium chemického zloženia propolisu V. HPLC analýza organických kyselín.
  Čižmárik J. ; C180  Hroboňová Katarína ; C1180 Lehotay Jozef ; C1180
  Farmaceutický obzor . 75 (2006), s.289-292
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. HPLC Behaviour of diazepam on beta-cyclodextrin chiral stationary phase evidence of conformational change
  Fedurcová Andrea  Májek Pavel ; C1180 Lehotay Jozef ; C1180 Čižmárik J. ; C180
  Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies . 29 (2006), s.1-16
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Analytical methods in quality control of propolis-HPLC analysis of organic acids
  Hroboňová Katarína ; C1180  Čižmárik J. ; C180 Lehotay Jozef ; C1180
  35. konferencia Syntéza a analýza léčiv, Velké Karlovica, ČR, 12.-15. september . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Study of the mechanism of enantioseparation. Part XII. Comparison study of thermodynamic parameters on separation of phenylcarbamic acid derivates by HPLC using macrocyclic glycopeptide chiral stationary phases.
  Rojkovičová Tatiana ; C1180  Lehotay Jozef ; C1180 Armstrong David G Čižmárik J. ; C180
  Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies . 29 (2006), s.2615 ? 2624
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Examination of the chemical composition of propolis III. Identification of dehydroabietic acid and abietic acid in propolis.
  Čižmárik J. ; C180  Hroboňová Katarína ; C1180 Lehotay Jozef ; C1180
  Scientia Pharmaceutica . 74-1 (2006), s.S42
  článok z periodika
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Kyselina kojová a jej vyuzitie vo farmácii
  Čižmárik J. ; C180  Uher M. Hudecová Daniela ; C3260 Koreňová Anna ; C8140 Brtko Július
  26. Vedecká konferencia Priemyselná Toxikológia, Zborník Príspevkov, 23-25 Máj, Piešťany . s.343-344
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. The HPLC and off-line NMR study of diazepam conformers
  Fedurcová Andrea  Lehotay Jozef ; C1180 Liptaj Tibor ; C1630 Prónayová Nadežda ; C1630 Čižmárik J. ; C180
  Absracts of the 29 th International Symposium on capillary chromatography and 3rd GCxGC symposium, Riva del Garda, Italy . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Analysis of biologically active acids in propolis by HPLC method
  Hroboňová Katarína ; C1180  Lehotay Jozef ; C1180 Čižmárik J. ; C180
  XVI. medzinárodná konferencia Chromatografické metódy a zdravie človeka, Piešťany, 13.-16. 11. . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. HPLC analysis of organic acids in propolis
  Hroboňová Katarína ; C1180  Lehotay Jozef ; C1180 Čižmárik J. ; C180
  12th International Symposium on Separation Sciences, Lipica, Slovenia, September 27-29, 2006, Book of Abstracts . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok