Výsledky vyhľadávania

 1. Heavy metals detection in zeolites using the LIBS method / aut. Michaela Horňáčková, Jozef Plavčan, Michal Horňáček, Pavol Hudec, Pavel Veis
  Horňáčková Michaela  Plavčan Jozef Horňáček Michal ; 048130 Hudec Pavol ; 048130 Veis Pavel
  Atoms . Vol. 7, iss. 4 (2019), s. 1-15, Art. No. 98
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076627944&origin=resultslist
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri výrobe bionafty pomocou transesterifikácie
  Mališová Miroslava ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143035
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov typu ZSM-5
  Mikolaj Pavol ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143040
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Príprava aromatických uhľovodíkov pomocou dehydroaromatizácie metánu na hybridných katalyzátoroch
  Fukasová Veronika ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143164
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Influence of Cu, La, Mn and Ce on textural, structural, acido-basic and catalytic properties of Co-Mg-Al Hydrotalcites in NSR-reaction / aut. Pavol Hudec, Michal Horňáček, Vladimír Jorík, Milan Kučera
  Hudec Pavol ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 Jorík Vladimír ; 042190 Kučera Milan
  7th International Conference on Chemical Technology : . S. [1]
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Preparation and characterization of ni-usy/gama-alumina extrudate catalysts for hydroisomerization of refined depolymerizates / aut. Pavol Hudec, Michal Horňáček, Vladimír Jorík, Milan Kučera
  Hudec Pavol ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 Jorík Vladimír ; 042190 Kučera Milan
  7th International Conference on Chemical Technology : . S. [1]
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : Zborník príspevkov / rec. Ivan Hudec ; rec. Vladimír Jorík, Milan Králik, Gabriel Čík
  Hudec Pavol ; 048130 (ed.)  Jorík Vladimír ; 042190 (ed.) Horňáček Michal ; 048130 (ed.) Jesenák Karol (ed.)

  1. vyd.
  Bratislava, FCHPT STU, 2019 . - 94 s.
  ISBN 978-80-8208-013-4
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (7) - článok
  kniha

  kniha

 8. Influence of hydrotalcite preparation conditions on its physico-chemical properties / aut. Miroslava Mališová, Michal Horňáček, Pavol Hudec, Jozef Mikulec, Vladimír Jorík, Elena Hájeková
  Mališová Miroslava ; 040000  Horňáček Michal ; 048130 Hudec Pavol ; 048130 Mikulec Jozef Jorík Vladimír ; 042190 Hájeková Elena ; 048130
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 12, iss. 1 (2019), s. 119-126
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 9. Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri príprave bionafty pomocou transesterifikácie aut. Miroslava Mališová, Michal Horňáček, Pavol Hudec, Jozef Mikulec, Vladimír Jorík, Elena Hájeková
  Mališová Miroslava ; 040000  Horňáček Michal ; 048130 Hudec Pavol ; 048130 Mikulec Jozef Jorík Vladimír ; 042190 Hájeková Elena ; 048130
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : . S. 61-70
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov ZSM-5 aut. Michal Horňáček, Pavol Mikolaj, Vladimír Jorík, Pavol Hudec
  Horňáček Michal ; 048130  Mikolaj Pavol ; 040000 Jorík Vladimír ; 042190 Hudec Pavol ; 048130
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : . S. 51-59
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok