Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti hľadania antifungálnych zlúčenín novej generácie / aut. Ján Víglaš, Zuzana Ježíková, Lenka Jelínková, Petra Olejníková
  Víglaš Ján ; 043000  Ježíková Zuzana ; 043000 Jelínková Lenka Olejníková Petra ; 043000
  Čo nového v mikrobiológii : . S. 46
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Zdravotné riziko spojené s konzumáciou surového mlieka / aut. Monika Krahulcová, Kristína Lépesová, Petra Olejníková, Lucia Birošová
  Krahulcová Monika ; 040270  Lépesová Kristína ; 040270 Olejníková Petra ; 043000 Birošová Lucia ; 040270
  Čo nového v mikrobiológii : . S. 34
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Synergy Over Monotherapy / aut. Zuzana Ježíková, Tomáš Pagáč, Ján Víglaš, Barbora Pfeiferová, Katarína Šoltys, Helena Bujdáková, Lucia Černáková, Petra Olejníková
  Ježíková Zuzana ; 043000  Pagáč Tomáš ; 043000 Víglaš Ján ; 043000 Pfeiferová Barbora Šoltys Katarína Bujdáková Helena Černáková Lucia Olejníková Petra ; 043000
  Current Microbiology . Vol. 76, iss. 6 (2019), s. 673-677
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Cytotoxický účinok vybraných chinolizidínových derivátov na P-gp pozitívne a P-gp negatívne bunky / aut. Jana Kubíčková, Katarína Elefantová, Petra Olejníková, Boris Lakatoš, Albert Breier, Zdena Sulová
  Kubíčková Jana ; 043000  Elefantová Katarína ; 043000 Olejníková Petra ; 043000 Lakatoš Boris ; 043000 Breier Albert ; 043000 Sulová Zdena
  Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok : . S. 33
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Rastlinné alkaloidy – inšpirácia pre syntézu bioaktívnych molekúl / aut. Petra Olejníková, Peter Šafař, Ján Víglaš, Tomáš Pagáč, Zuzana Ježíková, Štefan Marchalín
  Olejníková Petra ; 043000  Šafař Peter ; 048140 Víglaš Ján ; 043000 Pagáč Tomáš ; 043000 Ježíková Zuzana ; 043000 Marchalín Štefan ; 048140
  Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok : . S. 21
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Šírenie bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v prostredí
  Puzderová Barbora ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : I-BBT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143057
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Účinné metódy eliminácie bakteriálnej kontaminácie vo vodách určených na individuálne zásobovanie
  Bezáková Tatiana ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : I-BBT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142983
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Problém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na Slovensku
  Gömöry Martin ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 19.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135654
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Baktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účely
  Bruzdová Martina ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 19.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125815
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Biologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstve
  Vímiová Viktória ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 19.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125790
  bakalárska práca
  kniha

  kniha