Výsledky vyhľadávania

 1. Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách na Slovensku / aut. Monika Krahulcová, Ivana Bačová, Klára Cverenkárová, Petra Olejníková, Lucia Birošová
  Krahulcová Monika ; 040270  Bačová Ivana Cverenkárová Klára ; 040000 Olejníková Petra ; 043000 Birošová Lucia ; 040270
  Vodárenská biologie 2020 : . S. 209-212
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Antimikrobiálna účinnosť komplexov striebra
  Homokyová Alexandra ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.06.2020 ; Študijný odbor : biotechnológie, chémia ; Študijný program : I-BBT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150737
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Výskyt, štúdium a možnosti redukcie vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v kaloch a vodách z čistiarní odpadových vôd / aut. Kristína Lépesová, Petra Olejníková, Tomáš Mackuľak, Lucia Bírošová
  Lépesová Kristína ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 Mackuľak Tomáš ; 046290 Bírošová Lucia ; 040270
  Tomáškovy dny 2020 . S. 18-18
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Mikrobiálna rezistencia v črevnom mikrobióme zdravých ľudí a pacientov s ochorením pečene / aut. Klára Cverenkárová, Monika Krahulcová, Lucia Bírošová, Petra Olejníková, Ľubomír Skladaný
  Cverenkárová Klára ; 040000  Krahulcová Monika ; 040270 Bírošová Lucia ; 040270 Olejníková Petra ; 043000 Skladaný Ľubomír
  Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 . S. [1-1], art. no. 1948
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Čo nového v mikrobiológii / ed. Helena Bujdáková, Petra Olejníková
  Bujdáková, Helena (ed.) Olejníková, Petra, ; 043000 (ed.)
  1. vyd.
  Bratislava, Československá spoločnosť mikrobiologická, 2020
  ISBN 978-80-973411-1-4
  zborník
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 6. Výskyt zástupcov Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu v klinickom materiáli
  Lukačovičová Lenka ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2020 ; Študijný odbor : biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135787
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám
  Grečko Lukáš ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2020 ; Študijný odbor : biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153918
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Staphylococcus aureus kontaminant potravín
  Herchlová Karin ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2020 ; Študijný odbor : biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135658
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Izolácia rezistentných mikroorganizmov zo studňovej vody určenej pre individuálne zásobovanie
  Repková Laura ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2020 ; Študijný odbor : biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137973
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Staphylococcus sp. pôvodca infekcií
  Čviriková Vladimíra ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 15.07.2020 ; Študijný odbor : biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144906
  bakalárska práca
  kniha

  kniha