Výsledky vyhľadávania

 1. Optimization of network monitoring
  Palúchová Ivana ; 070400  Čičák Pavel ; 070400 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 26.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : D-AI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120108
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Advanced network monitoring using the selection of critical nodes / aut. Ivana Hucková, Pavel Čičák
  Hucková Ivana ; 070400  Čičák Pavel ; 070400
  TSP 2019 : . S. 290-293
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Simplifying low-power SoC top-down design using the system-level abstraction and the increased automation / aut. Dominik Macko, Katarína Jelemenská, Pavel Čičák
  Macko Dominik ; 070400  Jelemenská Katarína ; 070400 Čičák Pavel ; 070400
  Integration : . vol. 63, no. september (2018), s. 101-114
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Prostriedky pre podporu výučby predmetu ASP1 / aut. Lukáš Vanek ; škol. Pavel Čičák
  Vanek Lukáš  Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  2007 Bratislava STU v Bratislave FIIT . - 60 s. CD
  assembler
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 5. Simulátor zbernice SCSI / aut. Róbert Kohlmann ; škol. Pavel Čičák
  Kohlmann Róbert  Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, elektrotechnická fakulta 1993 . - 55 s.
  zbernica SCSI
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 6. Simulátor zbernice VXI / aut. Peter Talaj ; škol. Pavel Čičák
  Talaj Peter  Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  Bratislava Slovenská technická univerzita, Elektrotechnická fakulta, Katedra informatiky a výpočtovej techniky 1993 . - 53 s. disketa Verbatim Verex MD2-HD
  architektúra počítačov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 7. Programátor vybraných pamätí EPROM a jednočipových mikropočítačov / aut. Lukáš Benedikt ; škol. Pavel Čičák
  Benedikt Lukáš  Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  Bratislava : Slovenská vysoká škola technická v Bratislave Elektrotechnická fakulta, Katedra počítačov
  1989 . - 70 s. prílohu tvorí program - výstup z ihličkovej tlačiarne na priebežnom páse papiera
  EPROM mikropočítače
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 8. Aritmetické podprogramy pre mikropočítač typu 8080 / aut. Jarmila Tóthová ; škol. Pavel Čičák
  Tóthová Jarmila  Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  Bratislava Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, Katedra počítačov 1982 . - 45 s.
  mikropočítače
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 9. Programový systém pre školský mikropočítač na simuláciu činnosti multiplexného kanála JSEP s využitím v pedagogickom procese / aut. Peter Ruttkay-Nedecký ; škol. Pavel Čičák
  Ruttkay-Nedecký Peter  Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  1982 Bratislava : Slovenská vysoká škola technická . - 32 s.
  mikropočítače
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 10. Cvičné programy pre periférie PAS 465 a DIGIGRAF / škol. Ivan Burger
  Vavrová Jana  Burger Ivan (škol.) Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  1984 Bratislava : Slovenská vysoká škola technická . - 52 s., vložené tlačené prílohy a grafy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha