Výsledky vyhľadávania

 1. Elektrochemické štúdium metylparationu na bórom dopovanej diamantovej elektróde
  Štefčáková Miroslava ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141949
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Moderné elektroanalytické metódy v analýze výživových doplnkov pre športovcov
  Haššo Marek ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2020 ; Študijný odbor : chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150984
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Pokročilé elektródové materiály pri stanovení polyfenolov
  Fraschová Daniela ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145005
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Pokročilé miniaturizované elektrochemické senzory v analýze výživových doplnkov určených pre športovcov / aut. Marek Haššo, Ľubomír Švorc
  Haššo Marek  Švorc Ľubomír ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie . S. 113-114
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Early and powerful electrochemical approach for determination of non-opioid analgesic nefopam in pharmaceutical dosages and human urine / aut. Olha Sarakhman, Ľubomír Švorc
  Sarakhman Olha ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie . S. 119-120
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Novel copper(II) complexes with fenamates and isonicotinamide: structure and properties, and interactions with DNA and serum albumin / aut. Flóra Jozefíková, Spyros Perontsis, Miriama Šimunková, Zuzana Barbieriková, Ľubomír Švorc, Marián Valko, George Psomas, Ján Moncoľ
  Jozefíková Flóra ; 042190  Perontsis Spyros Šimunková Miriama ; 045210 Barbieriková Zuzana ; 045210 Švorc Ľubomír ; 041000 Valko Marián ; 045210 Psomas George Moncoľ Ján ; 042190
  New Journal of Chemistry . Vol. 44, iss. 29 (2020), s. 12827-12842
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Protective properties of a microstructure composed of barrier nanostructured organics and SiOx layers deposited on a polymer matrix / aut. Radek Přikryl, Pavel Otřísal, Vladimír Obšel, Ľubomír Švorc, Radovan Karkalic, Jan Buk
  Přikryl Radek  Otřísal Pavel Obšel Vladimír Švorc Ľubomír ; 041000 Karkalic Radovan Buk Jan
  Design and Development of Nanostructured Thin Films . S. 257-270
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Influence of surface morphology on electrochemical properties of boron-doped diamond electrodes and their usage for tannic acid determination / aut. Daniela Fraschová, Olha Sarakhman, Ľubomír Švorc
  Fraschová Daniela  Sarakhman Olha Švorc Ľubomír ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie . S. 11-12
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Electrochemical behaviour of pesticide methylparathion on boron-doped diamond electrodes: an initial study / aut. Miroslava Štefčáková, Olha Sarakhman, Ľubomír Švorc
  Štefčáková Miroslava  Sarakhman Olha Švorc Ľubomír ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie . S. 19-20
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Reakčná elektrochémia ako efektívny prostriedok pre nepriame stanovenie kazeínu na bórom dopovanej diamantovej elektróde / aut. Andrea Pinkeová, Olha Sarakhman, Ľubomír Švorc
  Pinkeová Andrea ; 040000  Sarakhman Olha Švorc Ľubomír ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie . S. 39-40
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok