Výsledky vyhľadávania

 1. Teória a prax vo vodárenstve : progresívne spôsoby úpravy vody, program monitorovania pitnej vody. 26. - 27. marec 2019, Štrbské Pleso / rec. Pavel Hucko, Zuzana Valovičová
  Hucko, Pavel (rec.) Valovičová, Zuzana (rec.)
  Teória a prax vo vodárenstve 26. - 27. 3. 2019 Štrbské Pleso, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská asociácia vodárenských expertov, 2019 . - 67 s.
  ISBN 978-80-570-0625-1
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 2. Implementácia regulačných objektov do procesu optimalizácie jednotnej stokovej siete
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Dubcová Mária ; 010280 Stanko Štefan ; 010280 Holubec Michal ; 010280 Rusnák Dušan ; 010280 Belica Peter Hucko Pavel
  Voda 2017 : . CD-ROM, s. 285-288
  posúdenie stokovej siete povrchový odtok regulácia dažďovej vody
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Zborník prednášok zo XLII. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou "Nové analytické metódy v chémii vody" Hydrochémia 2016, Bratislava, 18.-19. mája 2016 / rec. Pavel Hucko, Peter Tölgyessy
  Hucko, Pavel (rec.) Tölgyessy, Peter (rec.)
  Hydrochémia 2016 42. 18.-19.5.2016 Bratislava
  1. vyd.
  Bratislava Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva 2016
  ISBN 978-80-89740-10-9
  zborník
  (4) - článok
  kniha

  kniha

 4. Ekotoxicita a genotoxicita sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi (PCB) / aut. Katarína Dercová, Lucia Lukáčová, Mária Mikulášová, Pavel Hucko, Katarína Lászlová, Hana Horváthová, Hana Dudášová
  Dercová Katarína ; 044000  Lukáčová Lucia Mikulášová Mária Hucko Pavel Lászlová Katarína ; 044000 Horváthová Hana ; 044000 Dudášová Hana
  GEOHEALTH : . CD-ROM, s. 24-27
  bioremediácia genotoxicita ekotoxicita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Hydrochémia 2014, XLI. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou "Nové analytické metódy v chémii vody", 21.-22.mája 2014, Bratislava
  Hucko Pavel (ed.) 
  Hydrochémia 2014 - konferencia s medzinárodnou účasťou "Nové analytické metódy v chémii vody" 41 21.-22.5.2014 Bratislava
  Bratislava : Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2014
  ISBN 978-80-89062-97-3
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  kniha

  kniha

 6. Bioremediation of PCB-Contaminated Sediments and Adaptive Mechanisms of Bacterial Degraders Exposed to Polychlorinated Biphenyls (PCBs) / aut. Katarína Dercová, Hana Dudášová, Lucia Lukáčová, Slavomíra Murínová, Pavol Hucko, Lívia Tóthová, Juraj Škarba
  Dercová Katarína ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Lukáčová Lucia ; C4310 Murínová Slavomíra ; C4310 Hucko Pavel Tóthová Lívia Škarba Juraj ; C4310
  Biotechnology: Prospects and Applications . S. 155-181
  bioremediácia biostimulácia bioaugmentácia
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 7. Zborník prednášok zo VII.konferencie s medzinárodnou účasťou - Sedimenty vodných tokov a nádrží, Bratislava 22.- 23. mája 2013
  Hucko Pavel (rec.)  Tölgyessy Peter (rec.)
  Bratislava : Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013 . - 203 s
  ISBN 978-80-89062-90-4
  zborník
  (2) - článok
  (1) - xxx
  kniha

  kniha

 8. Biostimulation and bioaugmentation - two prospective strategies of advanced bioremediation technologies
  Dercová Katarína ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Murínová Slavomíra ; C4310 Lukáčová Lucia ; C4310 Škarba Juraj ; C4310 Hucko Pavel
  International conference Contaminated sites Bratislava 2013, May 29 - 31, 2013 Bratislava, Slovakia : . s.105-110
  Bioaugmentation bioremediation biostimulation Polychlorinated biphenyls Sediments
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Hydrochémia 2012, XXXX. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou "Nové analytické metódy v chémii vody", 16.-17.máj 2012, Bratislava : Zborník prednášok
  Hucko Pavel (ed.)  Hucko Pavel (rec.) Tölgyessy Peter (rec.)
  Bratislava : Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2012 . - 310 s
  ISBN 978-80-89062-86-7
  zborník
  (3) - článok
  kniha

  kniha

 10. Bioremediation of PCBs in contaminated sediments using biostimulation/bioaugmentation strategy (invited lecture)
  Dercová Katarína ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Lukáčová Lucia ; C4310 Zorádová Slavomíra ; C4310 Hucko Pavel Tóthová Lívia Mikulášová Mária
  International Conference on Biotechnology: Emerging Trends (ICB-2012), September 18 -20, 2012, Sirsa, Haryana, India : . s.24-25
  bioremediácia biostimulácia bioaugmentácia
  článok zo zborníka
  AFE - Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok