Výsledky vyhľadávania

 1. Premena ľaničníkového oleja na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
  Schneider Ivan ; 048130  Hudec Pavol ; 048130 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150890
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Effect of alkaline synthesis conditions on mineralogy, chemistry and surface properties of phillipsite, P and X zeolitic materials prepared from fine powdered perlite by-product / aut. Marek Osacký, Helena Pálková, Pavol Hudec, Adriana Czímerová, Dagmar Galusková, Martina Vítková
  Osacký Marek  Pálková Helena Hudec Pavol ; 048130 Czímerová Adriana Galusková Dagmar Vítková Martina
  Microporous and Mesoporous Materials . Vol. 294, (2020), s. (1-11), Art. No. 109852
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Role of mineralogy, chemistry and surface properties of different zeolitic materials synthesized from perlite by‐product on retention of selected elements from soil pore water / aut. Marek Osacký, Martina Vítková, Ľuboš Jankovič, Adriana Czímerová, Helena Pálková, Pavol Hudec
  Osacký Marek  Vítková Martina Jankovič Ľuboš Czímerová Adriana Pálková Helena Hudec Pavol ; 048130
  International conference on clay science and technology, EUROCLAY . S. 482-482
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 4. Heavy metals detection in zeolites using the LIBS method / aut. Michaela Horňáčková, Jozef Plavčan, Michal Horňáček, Pavol Hudec, Pavel Veis
  Horňáčková Michaela  Plavčan Jozef Horňáček Michal ; 048130 Hudec Pavol ; 048130 Veis Pavel
  Atoms . Vol. 7, iss. 4 (2019), s. 1-15, Art. No. 98
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076627944&origin=resultslist
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Influence of Cu, La, Mn and Ce on textural, structural, acido-basic and catalytic properties of Co-Mg-Al Hydrotalcites in NSR-reaction / aut. Pavol Hudec, Michal Horňáček, Vladimír Jorík, Milan Kučera
  Hudec Pavol ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 Jorík Vladimír ; 042190 Kučera Milan
  7th International Conference on Chemical Technology : . S. [1]
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Processing of plastic depolymerizates by heterogeneous catalysis / aut. L Hric, Š Wenchich, Z Végh, Ľubica Muntágová, M Kučera, G Kevický, Pavol Hudec
  Hric L  Wenchich Š. Végh Z. Muntágová Ľubica Kučera M. Kevický G. Hudec Pavol ; 048130
  7th International Conference on Chemical Technology : . S. [1]
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Preparation and characterization of ni-usy/gama-alumina extrudate catalysts for hydroisomerization of refined depolymerizates / aut. Pavol Hudec, Michal Horňáček, Vladimír Jorík, Milan Kučera
  Hudec Pavol ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 Jorík Vladimír ; 042190 Kučera Milan
  7th International Conference on Chemical Technology : . S. [1]
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : Zborník príspevkov / rec. Ivan Hudec ; rec. Vladimír Jorík, Milan Králik, Gabriel Čík
  Hudec Pavol ; 048130 (ed.)  Jorík Vladimír ; 042190 (ed.) Horňáček Michal ; 048130 (ed.) Jesenák Karol (ed.)

  1. vyd.
  Bratislava, FCHPT STU, 2019 . - 94 s.
  ISBN 978-80-8208-013-4
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (7) - článok
  kniha

  kniha

 9. Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom / aut. Ronald Zakhar, Ivana Zembjaková, Pavol Hudec, František Čacho, Ján Derco, Barbora Urminská
  Zakhar Ronald ; 046290  Zembjaková Ivana ; 040000 Hudec Pavol ; 048130 Čacho František ; 041000 Derco Ján ; 046290 Urminská Barbora ; 046290
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : . S. 28-37
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vplyv zeolitov na veľkosť peliet mikroskopickej vláknitej huby druhu Aspergilus niger / aut. Sanja Nosalj, Alexandra Šimonovičová, Karol Jesenák, Pavol Hudec
  Nosalj Sanja  Šimonovičová Alexandra Jesenák Karol Hudec Pavol ; 048130
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : . S. 83-88
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok