Výsledky vyhľadávania

 1. Application of Noninteracting Control Problem to Coupled Tanks
  Halás Miroslav ; E011  Žilka Vladimír ; E010
  Vol. 6928 : Computer Aided Systems Theory . s.Part II., p.617-624
  kapitola(článok) z dokumentu
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Laboratory Model of Coupled Tanks
  Žilka Vladimír ; E010  Huba Mikuláš ; E010
  Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Workbook . s.229-246
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Noninteracting Control of Coupled Tanks: from Theory to Practice
  Halás Miroslav ; E011  Žilka Vladimír ; E010
  EUROCAST 2011 : . s.27-28
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Constrained PID Control Tasks for Coupled Tanks Control
  Žilka Vladimír ; E010  Huba Mikuláš ; E010
  Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Workbook . s.247-274
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 5. Disturbance Decoupling of Coupled Tanks: From Theory to Practice
  Žilka Vladimír ; E010  Halás Miroslav ; E011
  4th IFAC Symposium on System, Structure and Control : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Nonlinear Continuous- and Discrete-Time Controller for a Fluid Tank System
  Žilka Vladimír ; E010  Halás Miroslav ; E011 Huba Mikuláš ; E010
  EUROCAST 2009 : . s.206-207
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Nonlinear Controllers for a Fluid Tank System
  Žilka Vladimír ; E010  Halás Miroslav ; E011 Huba Mikuláš ; E010
  Lecture Notes in Computer Science . Vol. 5717 Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2009 (2009), s.619-625
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Hydraulic Plant Remote Laboratory
  Žilka Vladimír ; E010  Bisták Pavol ; E010 Kurčík Peter ; E010
  International Journal of Online Engineering . Vol. 4, Special Issue (2008)
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Hydraulic Plant Remote Laboratory
  Žilka Vladimír ; E010  Bisták Pavol ; E010 Kurčík Peter ; E010
  International Conference REV 2008 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 10. Constrained Discrete-Time Nonlinear Controller for a Fluid Tank System
  Halás Miroslav ; E011  Huba Mikuláš ; E010 Žilka Vladimír ; E010
  AT&P Journal Plus . Č. 2 (2007), s.10-15
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok