Výsledky vyhľadávania

 1. Metrology in eye pressure measurements
  Pavlásek Peter ; 020020  Rybář Jan ; 020020 Ďuriš Stanislav ; 020020 Hučko Branislav ; 020010 Palenčár Jakub ; 020020 Chytil Miroslav
  2020 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS 2020) Proceedings . S. [1-6]
  metrológia Metrology metrology
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Reduction of tonal noise in residential buildings / aut. Ondrej Chlebo, Stanislav Žiaran, Branislav Hučko, Michal Čekan
  Chlebo Ondrej ; 020010  Žiaran Stanislav Hučko Branislav ; 020010 Čekan Michal ; 020010
  Akustika : . Vol. 31, March (2019), s. 36-44
  kmitanie hluk vibration noise
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. European project on developing research capabilities for traceable intraocular pressure measurements / aut. Peter Pavlásek, Jan Rybář, Miroslav Chytil, Stanislav Ďuriš, Jozef Palenčár, Branislav Hučko
  Pavlásek Peter ; 020100  Rybář Jan ; 020020 Chytil Miroslav Ďuriš Stanislav ; 020020 Palenčár Jozef Hučko Branislav ; 020010
  Zdravotníctvo a sociálna práca : . Roč. 14, č. 1 (2019), s. 30-36
  glaucoma očný tonometer optical tonometer
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Bezkontaktné meranie vnútroočného tlaku z pohľadu metrológie / aut. Peter Pavlásek, Jan Rybář, Stanislav Ďuriš, Branislav Hučko, Miroslav Chytil
  Pavlásek Peter ; 020020  Rybář Jan ; 020020 Ďuriš Stanislav ; 020020 Hučko Branislav ; 020010 Chytil Miroslav
  6. kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti : . S. 22-23
  meranie measurement vnútroočný tlak intraocular pressure
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Developments in non-contact eye tonometer calibration / Author Peter Pavlásek, Jan Rybář, Stanislav Ďuriš, Branislav Hučko, Jakub Palenčár, Miroslav Chytil
  Pavlásek Peter ; 020100  Rybář Jan ; 020020 Ďuriš Stanislav ; 020020 Hučko Branislav ; 020010 Palenčár Jakub ; 020020 Chytil Miroslav
  Proceedings of the 2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference . S. 1281-1285, CD ROM
  glaucoma glaukóm
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Modelové oko pro účely kalibrace bezkontaktních očních tonometrů / Author Jan Rybář, Sedlačko Peter, Stanislav Ďuriš, Peter Pavlásek, Patrik Grosinger, Štefan Dunaj, Miroslav Chytil, Branislav Hučko, František Pluháček
  Rybář Jan ; 020020  Sedlačko Peter Ďuriš Stanislav ; 020020 Pavlásek Peter ; 020100 Grosinger Patrik ; 020010 Dunaj Štefan ; 020030 Chytil Miroslav Hučko Branislav ; 020010 Pluháček František
  Jemná mechanika a optika : . Roč. 64, č. 6 (2019), s. 164-168
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. An alternative framework for developing material models for finite-strain elastoplasticity / aut. Ladislav Écsi, Pavel Élesztös, Róbert Jerábek, Roland Jančo, Branislav Hučko
  Écsi Ladislav ; 020010  Élesztös Pavel Jerábek Róbert ; 020010 Jančo Roland ; 020010 Hučko Branislav ; 020010
  Advances in composite materials development / . S. 1-21
  nonlinear elastoplastic media hyperelastické materiály
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Řešené projekty k zabezpečení metrologické návaznosti měření nitroočního tlaku na SjF STU Bratislava / aut. Jan Rybář, Stanislav Ďuriš, Peter Pavlásek, Branislav Hučko, Štefan Dunaj, Alexandra Javorská, Patrik Grosinger, Miroslav Chytil
  Rybář Jan ; 020020  Ďuriš Stanislav ; 020020 Pavlásek Peter ; 020100 Hučko Branislav ; 020010 Dunaj Štefan ; 020030 Javorská Alexandra ; 020020 Grosinger Patrik ; 020010 Chytil Miroslav
  Metrológia a skúšobníctvo / . Roč. 24, č. 1 (2019), s. 21-24
  etalon tlaku meranie Etalons
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Biomechanické merania komfortu
  Kováč Tomáš ; 020010  Hučko Branislav ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 23.08.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika ; Študijný program : D-APLM . - 74 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128014
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 10. Športová biomechanika / aut. Branislav Hučko, Michal Čekan, František Horvát, Ondrej Chlebo
  Hučko Branislav ; 020010  Čekan Michal ; 020010 Horvát František Chlebo Ondrej ; 020010
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2019 . - 70 s.
  ISBN 978-80-227-4920-6
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0200
  kniha

  kniha