Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie NMR pri sledovaní vybraných parametrov mäsových výrobkov / aut. Ladislav Staruch, Marcel Mati, Petr Pipek, Krysztof Surówka
  Staruch Ladislav ; 044250  Pipek Petr Surówka Krysztof
  Laboralim 2015 : . S. 306-312
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Influence of processing and gas used for foaming properties of soy protein preparations / aut. Krysztof Surówka, Ladislav Staruch, J Banaś, M Witek, I Maciejaszek, J Majcherczyk, K Faron
  Surówka Krysztof  Staruch Ladislav ; 044250 Banaś J. Witek M. Maciejaszek I. Majcherczyk J. Faron K.
  Laboralim 2015 : . S. 313-321
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Mak siaty a makový olej, tradičné potravinárske pochutiny a olejniny, obsahové látky a ich využitie
  Augustín Jozef ; C4250  Jaworska Graźina Staruch Ladislav ; C4250 Dandár Alexander ; C4250 Surówka Krysztof
  Laboralim 2012 - Zborník vedeckých prác : . s.82-86
  poppy poppy oil titbit poppt straw
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Prírodné polysacharidy typu ß-1,3(1,6)-D-glukánov
  Augustín Jozef ; C4250  Dandár Alexander ; C4250 Surówka Krysztof Jaworska Graźina Minarovičová Lucia ; C4250
  Polysacharidy IV., Praha, 13.-14.listopad 2008 . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Prírodné polysacharidy typu ß-1,3(1,6)-D-glukánov
  Augustín Jozef ; C4250  Dandár Alexander ; C4250 Surówka Krysztof Jaworska Graźina Minarovičová Lucia ; C4250
  Chemické listy . Roč. 102, č. 9 (2008), s.839
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Chromatographic profiles of peptides in ripened cheeses
  Surówka Krysztof  Surówka Jan Dandár Alexander ; C4250 Staruch Ladislav ; C4250
  Zborník prednáškových a posterových príspevkov zo XVI. Medzinárodnej konferencie LABORALIM 2007 o analytických metódach v potravinárstve, vsúlade s legislatívou EÚ. B. Bystrica, 7.-8.2.2007 . s.410-413
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The role of vegetable nutrition sources in the prevention of civilization diseases
  Kajaba Igo  Dandár Alexander ; C4250 Surówka Krysztof Cejpek Kamil Augustín Jozef ; C4250
  Żywność. Nauka. Technologia. Jakość . 55-6 (2007), s.35-47
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Rola zywnośći pochodzenia róstlinnego w prewencji chorób ciwilizacyjnych
  Kajaba Igo  Dandár Alexander ; C4250 Surówka Krysztof Cejpek Kamil
  Zywność a choroby cywilizacyjne . s.32-33
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok