Výsledky vyhľadávania

 1. Problematika chladenia grafických kariet v osobných počítačoch
  Koiš Michal ; J  Kubáň Peter (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  energetické strojárstvo heat tepelný výkon chladič teplo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89344
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1100
  kniha

  kniha

 2. Optimalizácia výmenníka tepla vo výparníku malého absorpčného chladiaceho zariadenia
  Kubáň Peter ; J0060  Salaj Michal ; J0060
  30. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.127-130
  absorpcia absorption vyparovanie evaporation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Optimalizácia veľkosti absorbéra absorpčného chladiaceho zariadenia vzhľadom na správanie sa pracovnej látky počas procesu absorpcie
  Soják Marek ; J0060  Kubáň Peter ; J0060
  30. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.229-232
  absorbér absorpcia absorption
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Problematika chladenia centrálnej procesorovej jednotky CPU v osobných počítačoch
  Prandorfy Ladislav ; J  Kubáň Peter (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery heat transfer heat tepelný výkon chladič teplo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51160
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Znižovanie produkcie CO2 pri aplikácii solárneho absorpčného chladenia
  Čurka Daniel ; J0060  Kubáň Peter ; J0060 Soják Marek ; J0060
  Vykurovanie 2010. Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : . s.357-360
  chladenie absorpcia cooling boiler
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Kontinuálne meranie koncentrácií roztoku LiBr+H2O
  Kubáň Peter ; J0060  Soják Marek ; J0060 Salaj Michal ; J0060
  29. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.157-160
  absorpčné chladiace zariadenie snímače absorption cooling unit sensors
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 7. Experimentálne overenie vplyvu povrchovej teploty výmenníka v generátore na chladiaci výkon absor-pčného zariadenia [CD-ROM]
  Kubáň Peter ; J0060  Čurka Daniel (XXX) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 66 s
  absorpčné chladiace zariadenie vákuum Absorption heat pump vacuum
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Vykurovanie rodinného domu solárnymi kolektormi. (Heating of family house with solar collectors) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Kubáň Peter ; J270  Čurka Daniel (XXX) ; J270
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 51 s
  vykurovací kotol solárne kolektory životné prostredie tepelné straty heating boiler Solar collectors life environment thermal loses
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0001
  kniha

  kniha