Výsledky vyhľadávania

 1. Parametre kvality semena maku siateho / aut. Michaela Havrlentová, Andrea Lančaričová, Darina Muchová, Mária Lichvárová, Milan Čertík, Jana Sádecká, Tibor Maliar
  Havrlentová Michaela  Lančaričová Andrea Muchová Darina Lichvárová Mária Čertík Milan ; C4310 Sádecká Jana Maliar Tibor
  Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín . S. 11
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Slovak poppy seeds as a tool for high lipids quality
  Hlinková Andrea  Havrlentová Michaela Čertík Milan ; C4310 Muchová Darina Lichvárová Mária Šupová Jana Kraic Ján
  11th Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids: New Strategies for a High Quality Future, 27-30 October 2013, Antalya, Turkey : . s.389
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 3. Mak siaty pre Slovensko. Zborník z 5. odborného seminára, Piešťany, 13. november 2013
  Kraic Ján (rec.)  Lichvárová Mária (rec.)
  Piešťany : Centrum výskumu rastlinnej výroby, 2013 . - 41 s
  ISBN 978-80-89417-50-6
  zborník
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 4. Bytový komplex Malý Dunaj III, Bratislava SPDE ARCHITEKTI 2012
  Schleicher Alexander ; A8180  Lichvár Štefan Lichvárová Mária Petráš Michal
  Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : . s.s. 94
  architektúra bytový komplex
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Múzeum II. svetovej vojny v Gdaňsku. : Súťažný návrh.
  Schleicher Alexander ; A8180  Lichvár Štefan Lichvárová Mária Petráš Michal
  Projekt . Roč.54, č.1 (2012), s.32--35
  architektúra múzeum expozícia koncert
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Dom Brusnica, Bratislava - Koliba
  Schleicher Alexander ; A8180  Lichvár Štefan Lichvárová Mária Petráš Michal
  Arch . Roč.16, č.11 (2011), s.60
  rodinný dom lokalita hmotovo - priestorová koncepcia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Pre akú veľkosť sa rozhodnúť? : Záznam z diskusie 1.júna 2011 FA STU v Bratislave
  Bacová Andrea ; A1110  Bahna Ján M. Lichvárová Mária Molnár Juraj Peráček Ľubomír Schleicher Alexander ; A8180
  Nové rodinné domy XI : . s.8-11
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Prace konkursowe competition entiries - SPDe s.r.o.
  Lichvár Štefan  Lichvárová Mária Petráš Martin Andel Branislav Macháčová Petra Murín Ľubomír Stanková Anita Schleicher Alexander ; A8180
  Muzeum II. Wojny Śviatowej w Gdańsku : . s.122
  článok zo zborníka
  CEC - Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 9. Nenapíname si plachty vetrom mediálnych trendov : Rozhovor
  Petránsky Ľudo  Lichvárová Mária Lichvár Štefan Petráš Michal Schleicher Alexander ; A8180
  ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis . roč.16, č.3 (2009), s.92-96
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Pokusy pre olympionikov
  Prokša Miroslav  Nagyová Iveta Melicherčík Milan Tomeček Otto Cejpek Kamil Lichvárová Mária Kmeťová Jarmila Melichová Zuzana Daxnerová Oľga Michalíková Anna ; M5000
  1. vyd
  Bratislava : Iuventa, 2007 . - 142 s
  ISBN 978-80-8072-066-7
  chemická olympiáda
  učebnica
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha