Výsledky vyhľadávania

 1. Mikroplasty / aut. Anna Grenčíková, Andrea Škulcová, Dmitrij Bondarev, Jozef Ryba, Tomáš Mackuľak
  Grenčíková Anna ; 046290  Škulcová Andrea ; 046290 Bondarev Dmitrij Ryba Jozef ; 049170 Mackuľak Tomáš ; 046290
  1. vyd.
  Bratislava, SPEKTRUM, STU, 2020 . - 214 s. 13,723 AH
  ISBN 978-80-227-4974-9
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Koronavírus SARS-CoV-2 v odpadových vodách – možné riziko? / aut. Tomáš Mackuľak, Tomáš Csank, Lucia Birošová
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Csank Tomáš Birošová Lucia ; 040270
  SOVAK : . Roč. 29, č. 5 (2020), s. 12-13
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Ferrates as Powerful Oxidants in Water Treatment Technologies / aut. Libor Machala, Petr Zajíček, Tomáš Mackuľak, Jan Filip
  Machala Libor  Zajíček Petr Mackuľak Tomáš ; 046290 Filip Jan
  Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil/Ferrates as Powerful Oxidants in Water Treatment Technologies . S. 177-201
  kapitola(článok) z dokumentu
  ACC - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 4. Odpadové vody a koronavírus SARS-CoV-2 / aut. Tomáš Mackuľak, Tomáš Csank, Lucia Birošová
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Csank Tomáš Birošová Lucia ; 040270
  Vodní hospodářství : . Roč. 70, č. 5 (2020), s. 7-9
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Non-antimicrobial pharmaceuticals can affect the development of antibiotic resistance in hospital wastewater / aut. Lucia Birošová, Kristína Lépesová, Roman Grabic, Tomáš Mackuľak
  Birošová Lucia ; 040270  Lépesová Kristína Grabic Roman Mackuľak Tomáš ; 046290
  Environmental science and pollution research . Vol. 27, iss. 12 (2020), s. 13501-13511
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Wastewater-based epidemiology to assess the occurrence of new psychoactive substances and alcohol consumption in Slovakia / aut. Paula Brandeburová, Igor Bodík, Ivana Horáková, Dušan Žabka, Sara Castiglioni, Noelia Salgueiro-Gonzalez, Ettore Zuccato, Viera Špalková, Tomáš Mackuľak
  Brandeburová Paula ; 046290  Bodík Igor ; 046290 Horáková Ivana ; 046290 Žabka Dušan ; 046290 Castiglioni Sara Salgueiro-Gonzalez Noelia Zuccato Ettore Špalková Viera ; 042120 Mackuľak Tomáš ; 046290
  Ecotoxicology and Environmental Safety . Vol. 200, (2020), s. [1-8], art. no. 110762
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Boron doped diamond electrode - The elimination of psychoactive drugs and resistant bacteria from wastewater / aut. Tomáš Mackuľak, Erika Medvecká, Andrea Vojs Staňová, Paula Brandeburová, Roman Grabic, Oksana Golovko, Marián Marton, Igor Bodík, Alžbeta Medveďová, Miroslav Gál, Matej Planý, Alexander Kromka, Viera Špalková, Andrea Škulcová, Ivana Horáková, Marian Vojs
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Medvecká Erika Vojs Staňová Andrea Brandeburová Paula ; 046290 Grabic Roman Golovko Oksana Marton Marián ; 033000 Bodík Igor ; 046290 Medveďová Alžbeta ; 040270 Gál Miroslav ; 042120 Planý Matej Kromka Alexander Špalková Viera ; 042120 Škulcová Andrea ; 046290 Horáková Ivana ; 046290 Vojs Marian ; 033000
  Vacuum . Vol. 171, (2020), s. [1-6], Art. No. 108957
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X1832459X?via%3Dihub
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Výskyt vybraných liečiv v povrchových a podzemných vodách Slovenska a ich možný prienik do vodných a poľnohospodárskych rastlín
  Buláková Alexandra ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150697
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Možnosť využitia nových typov nanomateríálov a mikrorobotov pri dočistení odpadových vôd
  Ľachká Kristína ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150766
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Nové možnosti vybraných typov nanomaterialov pri čistení vôd a ich možná toxicita
  Suja Adam ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150802
  diplomová práca
  kniha

  kniha