Výsledky vyhľadávania

 1. Humic acids characterization by EDXS and 13C NMR spectroscopy
  Pospíšilová Ľubica  Fasurová Nadežda Liptaj Tibor ; C1630 Jurica Lubomír
  2010
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis . 2010), s.139-146
  humic acids EDXS NMR spectroscopy
  článok zo zborníka
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Spectral characteristics of humic acids isolated from south moravian lignite and soils
  Pospíšilová Ľubica  Fasurová Nadežda Barančíková Gabriela Liptaj Tibor ; C1630
  Petroleum and Coal . 50/2 (2008), s.30-36
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok