Výsledky vyhľadávania

 1. Disturbance observer control for AC speed servo with improved noise attenuation / aut. Jakub Vonkomer, Igor Bélai, Mikuláš Huba
  Vonkomer Jakub  Bélai Igor ; 030400 Huba Mikuláš ; 030400
  IFAC-PapersOnLine . Vol. 50, 20th World congress on the International Federation of Automatic Control. Toulouse, France. July 9-14, 2017 (2017), s. 4384-4389
  PI control disturbance observer AC speed servo drive performance robustness noise attenuation
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85031779480&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Disturbance+observer+control+for+AC+speed+servo+with+improved+noise+attenuation+&st2=&sid=bb8c9d42622bc6befc15c7eb9123dcb2&sot=b&sdt=b&sl=87&s=TITLE%28Disturbance+observer+control+for+AC+speed+servo+with+improved+noise+attenuation+%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. On the Stability of Current Based MRAS
  Vonkomer Jakub ; E010  Žalman Milan ; E010
  IECON 2013 : . s.3015-3020
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Samonastavujúci sa rýchlostný servopohon s asynchrónnym motorom : dát. obhaj. 6.12.2012, č. ved. odb. 5-2-14
  Vonkomer Jakub ; E010  Žalman Milan (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 117 s AUTOREF. 2012, 48 s.
  on-line identification stabilization stabilizácia asynchrónny motor vektorové riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71488
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Model Based Design of Electric Drives
  Vonkomer Jakub ; E010  Žalman Milan ; E010
  Transactions on Electrical Engineering . Vol. 1, No. 4 (2012), s.130-133
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Comparison of the Current Controllers in Alpha-Beta and D-Q Reference Frame for Vector Control of Induciton Motors
  Žalman Milan ; E010  Vonkomer Jakub ; E010
  Kybernetika a informatika 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [8] s.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Induction Motor Sensorless Vector Control for Very Wide Speed Range of Operation
  Vonkomer Jakub ; E010  Žalman Milan ; E010
  Proceedings of the 12th International Carpathian Control Conference : . s.441-446
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. MRAS Based Sensorless and Sensor Vector and Smooth Transient between Them
  Vonkomer Jakub ; E010  Žalman Milan ; E010
  Communications . Vol. 13, No. 2A (2011), s.97-103
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. LMPM Position Controller Parameter Optimization Using Genetic Algorithm
  Radičová Tatiana ; E010  Vonkomer Jakub ; E010 Žalman Milan ; E010 Sekaj Ivan ; E010
  Technical Computing Bratislava 2010 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. New Method for Sensor and Sensorless Direct Vector Control of Induction Machines
  Vonkomer Jakub ; E010 
  ELITECH´10 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. New Method for Smooth Transient between Sensor and Sensorless Direct Vector Control of Induction Machines
  Vonkomer Jakub ; E010  Žalman Milan ; E010
  Elektro 2010. Proceedings of the 8th International Conference : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok