Výsledky vyhľadávania

 1. Informačné technológie v riadení logistiky
  Kvačkaj Michal ; 030200  Bachratý Michal (škol.)
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 73

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61638
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Informačné technológie v riadení logistiky
  Kvačkaj Michal ; M  Bachratý Michal (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 73 . - 51 s DVD
  Aplikovaná informatika Applied Informatics RFID RFID logistika RFID RFID informačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61638
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Distribuovaná modulárna multi-robotická platforma : dát. obhaj. 30.3.2012, č. ved. odb. 5-2-14
  Bachratý Michal ; E010  Hubinský Peter (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 169 s
  time synchronization časová synchronizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63932
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Hardware Independent Platform for Modular Robotics Based on Protothreads and Contiki Loader
  Bachratý Michal ; E010  Hubinský Peter ; E011 Vitko Anton ; E011
  Field Robotics : . s.437-444
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. HMI ovládací prvok založený na MEMS akcelerometri
  Voskár Jakub ; E  Bachratý Michal (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 45 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics HMI
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56620
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Robotic Middleware Based on Protohreads
  Bachratý Michal ; E010  Hubinský Peter ; E011
  ATP Journal plus . č. 1 : Systémy automatického riadenia (2011), s.45-47
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Simultaneous Navigation and Fault Detection of Legged Robot
  Vitko Anton ; E011  Jurišica Ladislav ; E010 Duchoň František ; E011 Babinec Andrej ; E010 Dekan Martin ; E010 Kaštan Dušan ; E010 Kľúčik Marian ; E010 Bachratý Michal ; E010
  Robotics in Education 2011 : . s.91-94
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Distributed Control Loop Based on Sensor-Actuator Networks
  Bachratý Michal ; E010  Hubinský Peter ; E011
  Process Control 2010 : . s.C013a[6]
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. 2D Position Measurements with Optical Laser Mouse Sensor
  Bachratý Michal ; E010  Žalman Milan ; E010
  Nové smery v spracovaní signálov X : . s.20-23
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Sound Source Localization Based on TDOA Measurements in Mobile Sensor Networks
  Bachratý Michal ; E010 
  Metalurgija. Metallurgy . Roč. 49, č. 2 (2010), s.124-127
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok