Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza parametrov zatáčania modelov vozidiel 4x4, 6x6, 8x8
  Pajpach Martin ; 030400  Sedlár Tibor ; 030400 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AM . - 73 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135385
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Energetická bilancia pohybu modelov vozidla 4x4, 6x6, 8x8
  Škopová Lucia ; 030400  Sedlár Tibor ; 030400 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AM . - 85 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135396
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Analysis of functionally graded material actuator using new finite elements / aut. Juraj Paulech, Justín Murín, Vladimír Kutiš, Gabriel Gálik, Tibor Sedlár
  Paulech Juraj ; 030400  Murín Justín ; 030400 Kutiš Vladimír ; 030400 Gálik Gabriel ; 030400 Sedlár Tibor ; 030400
  Coupled problems 2019 : . S. 413-421
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The electro-thermal link finite element with 3D spatial functionally graded material properties / aut. Juraj Paulech, Justín Murín, Vladimír Kutiš, Gabriel Gálik, Vladimír Goga, Tibor Sedlár
  Paulech Juraj ; 030400  Murín Justín ; 030400 Kutiš Vladimír ; 030400 Gálik Gabriel ; 030400 Goga Vladimír ; 030400 Sedlár Tibor ; 030400
  APCOM 2018 : . Art. no. 020036 [6] s.
  https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5048888
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Návrh systému pohonu jednostopého elekrického mobilného prostriedku
  Mandinec Ľubomír ; 030400  Sedlár Tibor ; 030400 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : B-AM . - 53 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125301
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 6. Battery modelling considering the effects of the temperature and capacity fading / aut. Martin Bugár, Vladimír Goga, Tibor Sedlár, Vladimír Kutiš, Juraj Paulech, Gabriel Gálik
  Bugár Martin ; 030400  Goga Vladimír ; 030400 Sedlár Tibor ; 030400 Kutiš Vladimír ; 030400 Paulech Juraj ; 030400 Gálik Gabriel ; 030400
  Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018 : . S. 50-55
  battery charging discharging temperature simulation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The electro-thermal link finite element for multiphysical analysis with 3D spatial functionally graded material properties / aut. Juraj Paulech, Vladimír Kutiš, Justín Murín, Vladimír Goga, Gabriel Gálik, Tibor Sedlár
  Paulech Juraj ; 030400  Kutiš Vladimír ; 030400 Murín Justín ; 030400 Goga Vladimír ; 030400 Gálik Gabriel ; 030400 Sedlár Tibor ; 030400
  Applied mechanics 2018 : . S. 93-98
  homogenization FGM FEM link element electro-thermal analysis
  https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/29642/1/Paulech.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Behaviour of coolant in VVER-440 under refuelling conditions / aut. Juraj Paulech, Vladimír Kutiš, Gabriel Gálik, Justín Murín, Martin Bugár, Vladimír Goga, Tibor Sedlár
  Paulech Juraj ; 030400  Kutiš Vladimír ; 030400 Gálik Gabriel ; 030400 Murín Justín ; 030400 Bugár Martin ; 030400 Goga Vladimír ; 030400 Sedlár Tibor ; 030400
  Power engineering 2018. Energy-Ecology-Economy 2018 : . S. 44-46
  CFD analysis ANSYS CFX nuclear reactor VVER-440 refuelling
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Four wheel steering system dynamic analysis / aut. Martin Bugár, Ján Danko, Tibor Sedlár, Tomáš Milesich
  Bugár Martin ; 030400  Danko Ján ; 020030 Sedlár Tibor ; 030400 Milesich Tomáš ; 020030
  Výzbroj a technika pozemných síl 2017 : . CD ROM, S. 25-30
  analýza stability four wheels steering
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Measurement and modelling of torsional warping free vibrations of beams with rectangular hollow cross-sections / aut. Justín Murín, Vladimír Goga, Mehdi Aminbaghai, Juraj Hrabovský, Tibor Sedlár, Herbert A Mang
  Murín Justín ; 030400  Goga Vladimír ; 030400 Aminbaghai Mehdi Hrabovský Juraj ; 030400 Sedlár Tibor ; 030400 Mang Herbert A.
  Engineering Structures . Vol. 136, (2017), s. 68-76
  Non-uniform torsion Warping torsional eigenvibrations Warping torsional eigenfrequencies Warping eigenshapes Measurement of torsional warping eigenfrequencies
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029616316455
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok