Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie rizika mikrobiálnej kontaminácie potravín typu „sushi“ a potravín obsahujúcich plody mora
  Birošová Lucia ; 040270  Sirotná Zuzana
  1. vyd.
  Bratislava, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2019, . - 35 s
  ISBN 978-80-89738-20-5
  http://mpsr.sk/index.php?navID=525&navID2=525&sID=40&id=14919&start
  GHG - Práce zverejnené na internete
  kniha

  kniha

 2. Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018, 12.-14. 9. 2018, Tatranská Lomnica : Zborník prednášok a posterov
  Sirotná, Zuzana (rec.) Prokšová, Miloslava (rec.) Cíchová, Marianna (rec.)
  Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018 12.-14. 9. 2018 Tatranská Lomnica
  1. vyd.
  Bratislava, Praha Československá spoločnosť mikrobiologická 2018
  ISBN 978-80-971422-8-5
  zborník
  (3) - článok
  kniha

  kniha

 3. Hodnotenie rizika mikrobiálnej kontaminácie – čerstvé ovocné a zeleninové šťavy, šaláty elektronický zdroj / aut. Lucia Birošová, Zuzana Sirotná
  Birošová Lucia ; 040270  Sirotná Zuzana
  1. vyd.
  Bratislava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2018 . - 29 s.
  ISBN 978-80-89738-17-5
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Možnosti zvýšenia biologickej hodnoty mäsových výrobkov ušľachtilou kultúrou probiotických baktérií / aut. Ladislav Staruch, Igo Kajaba, Zuzana Sirotná
  Staruch Ladislav ; 040250  Kajaba Igo Sirotná Zuzana
  Lekársky obzor . Roč. 66, č. 2 (2017), s. 66-71
  článok zo zborníka
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Potenciál využitia probiotických kultúr pri výrobe fermentovaných mäsových výrobkov / aut. Ladislav Staruch, Zuzana Sirotná
  Staruch Ladislav ; 040250  Sirotná Zuzana
  Maso . Roč. 27, č. 1 (2016), s. 41-45
  fermentované mäsové výrobky probiotika výživové a zdravotné tvrdenia
  článok zo zborníka
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Vplyv faktorov prostredia na produkciu stafylokokových enterotoxínov
  Medveďová Alžbeta ; C3360  Studeničová Adriana ; C3360 Ferenčíková Veronika ; C3360 Sirotná Zuzana Gičová Anna
  Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca. Zborník abstraktov zo VII. vedeckej konferencie, Bratislava, 3.-4. november 2014 . s. 58
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Nové štúdie o vplyve probiotických kultúr na zdravie konzumenta - ich reálny vedecký základ a možný dopad
  Staruch Ladislav ; C4250  Mati Marcel ; C4250 Syčová Milada ; C4250 Jančovičová Jana ; C4250 Jaworska Graźina Sirotná Zuzana
  Laboralim 2012 - Zborník vedeckých prác : . s.251-255
  probiotics starter cultures probiotic milk products fermented meat products
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Benefity fermentovaných mäsových výrobkov s prídavkom probiotických mikroorganizmov
  Staruch Ladislav ; C4250  Mati Marcel ; C4250 Sirotná Zuzana
  Bezpečnosť a kontrola potravín, Zborník prác z IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 28.-29.marec 2012, Nitra . s.201-204
  fermented meat products probiotic cultures health effect
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. The influence of specific probiotic cultures on production quality of fermented meat products
  Pipek Petr  Sirotná Zuzana Staruch Ladislav ; C4250
  Folia veterinaria . Roč. 55, č. 2 (2011), s.50-52
  fermented meat products probiotics rosemary starter cultures
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Probiotické kultúry a ich vplyv na produkciu a kvalitu FMV
  Staruch Ladislav ; C4250  Pipek Petr Sirotná Zuzana
  Hygiena Alimentorum XXXII, Mäso a mäsové výrobky - produkcia, bezpečnosť a kvalita, 11.-13. máj, 2011, Štrbské Pleso . s.41-44
  probiotics starter cultures fermented meat products
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok