Výsledky vyhľadávania

 1. Mapping of debris flows by the morphometric analysis of DTM: a case study of the Vrátna dolina Valley, Slovakia
  Fraštia Marek ; 010140  Liščák Pavel Žilka Andrej Pauditš Peter Bobáľ Peter Hronček Stano Sipina Slavomír Ihring Pavol Marčiš Marián ; 010140
  Geografický časopis . Vol. 71, no. 2 (2019), s. 101-120
  airborne laser scanning debris flow morphometric analysis
  https://www.sav.sk/journals/uploads/06271032Frastia%20et%20al..pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Využitie LLS produktu pri mapovaní a registrácii svahových deformácií v Bielych Karpatoch
  Liščák Pavel  Pauditš Peter Dananaj Ivan Ondrus Peter Papčo Juraj ; 010130 Fraštia Marek ; 010140
  27. slovenské geodetické dni : . [2] s.
  svahové deformácie slope deformations mapovanie mapping
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Application of Multi-temporal InSAR Techniques for Monitoring Landslide Activity in Nižná Myšľa
  Bakoň Matúš ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Perissin Daniele Lazecký Milan Sousa Joaquim J. Hlaváčová Ivana Bátorová Kristína Ondrejka Peter Liščák Pavel Pauditš Peter
  11th Slovak Geophysical Conference : . CD-ROM, s. 34-35
  zosuvy pôdy landslides InSAR monitorovanie deformácií deformation monitoring
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Monitoring pohybovej aktivity havarijného skalného zosuvu obci Kraľovany
  Šimeková Júlia  Liščák Pavel Ondrejka Peter Fraštia Marek ; V140 Kopecký Miloslav ; V150 Žilka Andrej Kováčik Martin Pauditš Peter Balík Dominik
  Geologické práce . Č. 122, (2013), s. 7-27
  skalný zosuv geodetické merania pohybová aktivita trhlina landslides monitoring monitoring of landslides
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Use of GNSS Technology in Engineering Geology in Slovakia
  Ondrejka Peter  Papčo Juraj ; V130 Liščák Pavel Pauditš Peter
  Mineralia Slovaca . Vol. 43, No. 2 (2011), s.111-120
  corrections of code measurings EGNOS EGNOS GNSS GNSS korekcie kódových a fázových meraní landslides monitoring monitorovanie SKPOS SKPOS zosuvy pôdy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. História a perspektívy inžinierskej geológie v ŠGÚDŠ
  Iglárová Ľubica  Ondrášik Martin ; V150 Petro Ľubomír Dananaj Ivan Klukanová A. Liščák Pavel Pauditš Peter Frankovská Jana ; V150 Wagner Peter
  Nové výzvy geológie na Slovensku : . s.131-140
  engineering geological research engineering geology engineering-geological maps inžinierska geológia inžinierskogeologické mapy inžinierskogeologický prieskum
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Registration and evaluation of newly evolved slope failures in Prešov and Košice regions in 2010
  Liščák Pavel  Pauditš Peter Petro Ľubomír Iglárová Ľubica Ondrejka Peter Dananaj Ivan Brček Martin ; V150 Baráth Ivan Vlačiky Martin Németh Zoltán Záhorová Ľubica Antalík Miroslav Repčiak Martin Drotár Dušan
  Mineralia Slovaca . Vol. 42, No. 4 (2010), s.393-406
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník
  Bednárik Martin  Grünner Karol ; V121 Holzer Rudolf Hrašna Miroslav Hulla Jozef ; V150 Jánová Vlasta Kováčik Miloš Kováčiková Mária Liščák Pavel Matys Mirko Modlitba Igor Ondrášik Martin (aut. pôv. diela) ; V150 Pauditš Peter Petro Ľubomír Slivovský Milan Vlčko Ján Ondrášik Rudolf Wagner Peter Frankovská Jana ; V150
  Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008 . - 465 s.
  ISBN 978-80-88974-99-4
  slovník vecný
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (2) - monografia
  (1) - skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 9. Mapovanie a monitorovanie geologických faktorov na oddelení inžinierskej geológie ŠGÚDŠ
  Klukanová A.  Frankovská Jana ; V150 Iglárová Ľubica Ondrášik Martin ; V150 Pauditš Peter Wagner Peter
  Geologické práce . Správy 110 (2004), s.55-64
  engineering geology geological factors geologické faktory inžinierska geológia inžinierskogeologické mapy mapping
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok