Výsledky vyhľadávania

 1. In-cylinder mass flow estimation and manifold pressure dynamics for state prediction in SI engines
  Wojnar Slawomir Stanislaw ; J0020  Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020 Šimončič Peter ; J0020 Honek Marek ; J0020 Csambál Jozef ; J0020
  Acta Polytechnica . Vol. 54, No. 3 (2014), s. 240-247
  spaľovacie motory predikcia Odhad combustion engines AFR control
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Návrh riadenia voľnobežných otáčok zážihového spaľovacieho motora
  Kajaba Dominik ; J  Csambál Jozef (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Automobiles, Ships and Combustion Engines control regulácia automobily, lode a spaľovacie motory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94849
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh a realizácia laboratórneho modelu zážihového spaľovacieho motora
  Chlebovec Lukáš ; J  Csambál Jozef (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  mechatronika Mechatronics sensor microcontroller internal combustion engine simulation riadiaca jednotka simulácia model spaľovací motor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94797
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Porovnanie kvality riadenia súčiniteľu prebytku vzduchu pomocou úzko a širokopásmovej lambda sondy z hľadiska vývoja exhalátov
  Príhoda Miroslav ; J  Csambál Jozef (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Automobiles, Ships and Combustion Engines air-fuel ratio spaľovací motor automobily, lode a spaľovacie motory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94456
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Real-time implementation of multiple model based predictive control strategy to air/fuel ratio of a gasoline engine
  Wojnar Slawomir Stanislaw ; J0020  Polóni Tomáš ; J0020 Šimončič Peter ; J0020 Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020 Honek Marek ; J0020 Csambál Jozef ; J0020
  Archives of Control Sciences . Vol. 23, No. 1 (2013), s.93-106
  model predictive control air-fuel ratio
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Vplyv zmiešavacieho pomeru palivo/vzduch a uhla predstihu zapaľovania na vývoj exhalátov HC pri studenom štarte spaľovacieho motora
  Javorka Rastislav ; J  Csambál Jozef (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines engine súčiniteľ motor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84967
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh modelu vzduchovej vetvy zážihového spaľovacieho motora pre účely jeho riadenia
  Mizera Juraj ; J  Csambál Jozef (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  mechatronika Mechatronics flow klapka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85469
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. An experimental workbench for testing of advanced techniques for SI engines control
  Csambál Jozef ; J0020  Kopačka Matúš ; J0020 Honek Marek ; J0020 Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020
  Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints / . s.107-111
  engine control advanced algorithms
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Implementation of MPC techniques to real mechatronic systems
  Takács Gergely ; J0020  Polóni Tomáš ; J0020 Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020 Šimončič Peter ; J0020 Honek Marek ; J0020 Kopačka Matúš ; J0020 Csambál Jozef ; J0020 Wojnar Slawomir Stanislaw ; J0020
  Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Workbook . s.171-224
  mechatronika Mechatronics predictive control prediktívne riadenie
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 10. Intake manifold pressure dynamics and in-cylinder mass flow estimation of a SI engine
  Wojnar Slawomir Stanislaw ; J0020  Honek Marek ; J0020 Csambál Jozef ; J0020 Šimončič Peter ; J0020 Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020
  Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 7 . s.61-66
  spaľovací motor AFR control combustion engines
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok