Výsledky vyhľadávania

 1. Odpadové vody 2012 : Zborník prednášok 7. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Štrbské Pleso, SR, 17.-19.2012
  Bodík Igor (ed.) ; C6290  Sedláček Stanislav (ed.) ; C6290 Hutňan Miroslav (ed.) ; C6290 Bilanin Marián (rec.) Dian Miloš (rec.)
  Bratislava : Asociácia čistiarenských expertov SR, 2012 . - 342 s
  ISBN 978-80-970896-2-7
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (28) - článok
  kniha

  kniha

 2. One year of anaerobic digestion of food waste and sludge in mesophilic and thermophilic conditions
  Kubaská Miroslava ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Bodík Igor ; C6290 Drtil Miloslav ; C6290
  Proceedings of the 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : . s.1067-1074
  bioplyn kal komunikácie ČOV kuchynské odpady
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Anaeróbna fermentácia biologicky rozložiteľných odpadov na komunálnych ČOV
  Bodík Igor ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290 Lehotská Soňa ; C6290
  Kaly a Odpady 2012, 15.-16. marec 2012, Banská Bystrica : . s.59-66
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Anaerobic degradation of agricultural substrates in laboratory conditions
  Sedláček Stanislav ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290 Bodík Igor ; C6290 Hutňan Miroslav ; C6290 Sitkey Vladimír
  Proceedings of the 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : . s.1320-1323
  amarant anaeróbna fermentácia bioplyn
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Mezofilná a termofilná fermentácia - porovnanie laboratórnych poloprevádzkových modelov
  Bodík Igor ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290 Sedláček Stanislav ; C6290 Drtil Miloslav ; C6290
  Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod, XVII. ročník, 3. - 4. dubna 2012, Moravská Třebová : . s.113-121
  kal odpad bioplyn
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Comparison of mesophilic and thermophilic anaerobic digestion of food waste
  Kubaská Miroslava ; C6290  Bodík Igor ; C6290 Sedláček Stanislav ; C6290
  Advances in sustainable sewage sludge management 2012 : . s.49
  bioplyn odpadové vody kal
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Bio-hydrogen production by anaerobic digestion of biomass
  Lehotská Soňa ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290 Sedláček Stanislav ; C6290 Bodík Igor ; C6290 . - 7 s
  38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : . s.CD-Rom
  biovodík suchá fermentácia mokrá fermentácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Predbežné laboratórne skúmanie biologickej rozložiteľnosti priesakovej skládkovej vody z oblasti Žiar nad Hronom : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 066/2011
  Bodík Igor ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Mosný Michal ; C6290 Lehotská Soňa ; C6290 Mackuľak Tomáš ; C6290
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011 . - 17 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Biodegradation of highly polluted industrial wastewater by chemical pretreatment
  Lehotská Soňa ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Mackuľak Tomáš ; C6290 Bodík Igor ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290 . - 7 s
  38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : . s.CD-Rom
  priemyselná odpadová voda CHSK biologické a fyzikálno-chemické čistenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Mezofilná a termofilná anaeróbna fermentácia kuchyských odpadov
  Sedláček Stanislav ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290 Lehotská Soňa ; C6290 Bodík Igor ; C6290
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 7.vedeckej bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Podbanské, 25.-27.10.2011 . s.133-140
  čas kapilárneho sania kal komunálne ČOV
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok