Výsledky vyhľadávania

 1. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae : Publicatio LIII/II
  Gregor Tomáš (rec.)  Mačura Peter (rec.) Přidal Vladimír (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Comenius University, 2013
  ISBN 978-80-223-3510-2
  zborník
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 2. Aktivní CRM : Řízení vztahů se zákazníky
  Lehtinen Jarmo R. 
  1. vyd
  Praha : Grada, 2007 . - 158 s
  ISBN 978-80-247-1814-9
  vzťahy so zákazníkmi-riadenie
  monografia
  kniha

  kniha

 3. Řízení vztahů se zákazníky : Customer Relationship Management
  Storbacka Kaj  Lehtinen Jarmo R.
  1. vyd
  Praha : Grada, 2002 . - 167 s
  ISBN 80-7169-813-X
  vzťahy so zákazníkmi-riadenie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  kniha

  kniha

 4. Řízení vztahů se zákazníky : Procesy, pracovníci, technologie
  Dohnal Jan 
  1. vyd.
  Praha : Grada, 2002 . - 161 s
  ISBN 80-247-0401-3
  CRM vzťahy so zákazníkmi-riadenie
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  kniha

  kniha

 5. Pohybové hry v živote, v škole a na tréningu
  Mačura Peter  Mačura Ivan
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2001 . - 52 s
  ISBN 80-88901-47-2
  výchova telesná
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 6. Teória a didaktika zvoleného športu basketbal / [aut.]Mačura,Peter a kol
  Mačura Peter 
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1994 . - 117 s : Obr.,lit.,slovník
  ISBN 80-223-0696-7
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  kniha

  kniha

 7. Teória a didaktika basketbalu / [aut.]Mačura,Peter a kol
  Mačura Peter 
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1994 . - 143 s : Obr.,tab.,lit
  ISBN 80-223-0501-4
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  kniha

  kniha

 8. Teória a didaktika zvoleného športu : Basketbal / AUT Mačura,Peter a kol
  Mačura Peter 
  1.vyd.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1994 . - 117 s
  ISBN 80-223-0696-7
  skriptá
  kniha

  kniha

 9. Teória a didaktika basketbalu / AUT Mačura,Peter a kol
  Mačura Peter 
  1.vyd.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1994 . - 143 s
  ISBN 80-223-0501-4
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0010
  kniha

  kniha