Výsledky vyhľadávania

 1. Anténne fázové systémy : dát. obhajoby 15.5.2019, č. ved. odboru 5-2-10
  Vavrík Ferdinand ; 034000  Ballo Peter ; 036000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 15.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.10. teoretická elektrotechnika ; Študijný program : D-TE . - 102 s., AUTOREF. 2019, 46 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130826
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Matematické a fyzikálne aspekty kvantového počítania
  Mikuš Marek ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : I-JFI . - 62 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130921
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Preparation and characterization of thin films using FIB technique
  Došenović Đorđe ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2019 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : B-JFI . - 66 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143238
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Navigácia a lokalizácia robota v uzavretom priestore
  Žiak Marek ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 45 s., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123939
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Mikroštruktúra a vlastnosti spevneného hliníka vhodného pre prípravu ultraľahkých kompozitných MgB2 supravodivých drôtov vhodných pre využitie v nízkych magnetických poliach
  Szundiová Bronislava ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 13.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : I-JFI . - 52 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137422
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 6. Magnetic domain pinning at grain boundaries / aut. Peter Ballo, Eva Vitkovská, Milan Pavúk
  Ballo Peter ; 036000  Vitkovská Eva ; 036000 Pavúk Milan ; 036000
  APCOM 2017 : . S. 158-161
  http://kf.elf.stuba.sk/~apcom/apcom17/proceedings2017/pdf/158%20ballo_vitkovska.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Thickness effect of TiO2 anatase for fast-charging Li ion batteries / aut. Ivan Kundrata, Karol Fröhlich, Thomas Dobbelaere, Peter Ballo
  Kundrata Ivan  Fröhlich Karol Dobbelaere Thomas Ballo Peter ; 036000
  ELITECH´17 : . CD:ROM, [4] p.
  lithium battery anatase thickness optimization
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Využitie tenkých vrstiev oxidu titaničitého pre batérie
  Kundrata Ivan ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : I-JFI . - 60 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130924
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 9. Numerical multigroup transient analysis of slab nuclear reactor with thermal feedback / aut. Filip Osuský, Branislav Vrban, Peter Ballo, Štefan Čerba, Jakub Lüley, Gabriel Farkas
  Osuský Filip ; 036000  Vrban Branislav ; 036000 Ballo Peter ; 036000 Čerba Štefan ; 036000 Lüley Jakub ; 036000 Farkas Gabriel ; 036000
  Acta Polytechnica CTU Proceedings . Vol. 4 ŠIMÁNĚ 2016 : Czecho-Slovak student conference on nuclear engineering. Prague, Czech Republic. May 12-13, 2016, (2016), online, S. 62-67
  https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3745
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 10. Automatizované pracovisko na meranie optickej odozvy bolometrických materiálov
  Švec Dávid ; 035000  Ballo Peter ; 036000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2016 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 52 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107275
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha