Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizácia ČOV s atypickými vodami na prítoku / aut. Bibiána Kožárová, Stanislava Kecskésová, Zuzana Matulová, Miloslav Drtil
  Kožárová Bibiána ; 046290  Kecskésová Stanislava ; 046290 Matulová Zuzana Drtil Miloslav ; 046290
  Chémia a technológie pre život : . S. 455-456
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Špecifiká čistenia odpadových vôd pochádzajúcich z priemyselných parkov / aut. Bibiána Kožárová, Stanislava Kecskésová, Zuzana Matulová, Pavol Kúdela, Miloslav Drtil
  Kožárová Bibiána ; 046290  Kecskésová Stanislava ; 046290 Matulová Zuzana Kúdela Pavol Drtil Miloslav ; 046290
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . S. 382-389
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Skúsenosti z prevádzok ČOV v pôsobnosti TAVOS a.s. po ich rekonštrukciách / aut. Igor Bodík, Zuzana Matulová, Martina Švorcová
  Bodík Igor ; 046290  Matulová Zuzana Švorcová Martina
  Sborník přednášek z XXI.ročníku semináře Nové metódy a postupy při provozování čistíren odpadních vod, 5.-6.dubna 2016, Moravská Třebová . S. 38-44
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Rekonštrukcie ČOV v pôsobnosti Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Piešťany / aut. Martina Švorcová, Zuzana Matulová, Igor Bodík
  Švorcová Martina  Matulová Zuzana Bodík Igor ; 046290
  Zborník prednášok a posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, SR, 13. - 15. 10. 2015 / . S. 96-101
  čistiarne odpadových vôd odpadové vody trnavský región TAVOS
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Operation of household wastewater treatment plant equipped with membrane module
  Pikorová Tina  Matulová Zuzana Hlavínek Petr Drtil Miloslav ; C6290 Rusnák Dušan ; V280
  Pollack Periodica . Vol. 5, No. 3 (2010), s.133-142
  household MBR plant filamentous bacteria
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Porovnanie dvoch membránových modulov skúmaných v reálnych podmienkach domovej čistiarni odpadových vôd
  Pikorová Tina  Matulová Zuzana Hlavínek Petr Pagáčová Petra Drtil Miloslav ; C6290 Rusnák Dušan ; V280
  Odpadové vody 2010 : . s.98-103
  domová čistiareň odpadových vôd household wastewater treatment plant membrane filtration membránová filtrácia odpadová voda wastewater
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. One-year operation of single household membrane bioreactor plant
  Matulová Zuzana  Hlavínek Petr Drtil Miloslav ; C6290
  Water Science and Technology . Vol. 61, Iss. 1 (2010), s.217-226
  domestic wastewater membrane bioreactor MBR sludge bulking temperature influence
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. What we learnt during the real operation of a single household MBR plant
  Matulová Zuzana  Drtil Miloslav ; C6290 Bodík Igor ; C6290
  Permea 2010, Proceedings of the 5th Membrane Science and Technology Conference . s.150-157
  odpadové vody nitrifikácia membrány
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Intenzifikácia ČOV Komárno pomocou nosičov biomasy
  Bodík Igor ; C6290  Matulová Zuzana Pagáčová Petra Drtil Miloslav ; C6290 Blšťáková Andrea ; C6290
  Odpadní vody - Wastewater 2009, 5.-7.mája, Plzeň . s.239-249
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Technológia domových ČOV s membránovou separáciou kalu
  Pikorová Tina  Matulová Zuzana Hlavínek Petr Drtil Miloslav ; C6290 Rusnák Dušan ; V280
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 6. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Podbanské, 21.-23.10.2009 . s.173-181
  flux membrane bioreactor MBR membránový bioreaktor MBR odpadové vody špecifický prietok membránou wastewater
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok