Výsledky vyhľadávania

 1. Using a three-axis accelerometer to identify and classify sheep behaviour at pasture (vol 181, pg 91, 2016) / aut. F.A.P Alvarenga, I Borges, Lukáš Palkovič, Jozef Rodina, V.H Oddy, R.C Dobos
  Alvarenga F.A.P.  Borges I. Palkovič Lukáš Rodina Jozef ; 031000 Oddy V.H. Dobos R.C.
  Applied Animal Behaviour Science . Vol. 183, (2016), s. 104
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159116301733
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Using a three-axis accelerometer to identify and classify sheep behaviour at pasture / aut. F.A.P Alvarenga, I Borges, Lukáš Palkovič, Jozef Rodina, V.H Oddy, R.C Dobos
  Alvarenga F.A.P.  Borges I. Palkovič Lukáš Rodina Jozef ; 031000 Oddy V.H. Dobos R.C.
  Applied Animal Behaviour Science . Vol. 181, (2016), s. 91-99
  activity decision-tree grazing ruminant sensor
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159116301733
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Rotačné čistenie nástroja roztočením pomocou trecieho prevodu : Úžitkový vzor č. 7126. Dátum oznámenia o zápise ÚV: 5.5.2015. Vestník ÚPV SR č. 05/2015 / aut. Lukáš Palkovič, Jozef Rodina, Juraj Kostroš, Peter Hubinský, Ľudovít Hubinský
  Palkovič Lukáš  Rodina Jozef ; 031000 Kostroš Juraj ; E011 Hubinský Peter ; 031000 Hubinský Ľudovít
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2015 . - 4 s.
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Sensorless field oriented control of BLDC motors for MAVs / aut. Dávid Rau, Jozef Rodina, Lukáš Palkovič, Peter Hubinský
  Rau Dávid ; E011  Rodina Jozef ; E011 Palkovič Lukáš ; E010 Hubinský Peter ; E011
  Transactions on Electrical Engineering . Vol. 4, No. 4 (2015), s. 91-96
  MAV BLDC FOC vector control observer
  http://www.transoneleng.org/2015/20154b.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Využitie inerciálnych snímačov pri riadení žeriava : dát. obhaj. 12.12.2014, č. ved. odb. 5-2-14
  Palkovič Lukáš ; E010  Hubinský Peter (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 12.12.2014 ; Študijný program : 89 . - 115 s + 2 príl.
  Automatizácia a riadenie Automation and Control gyroscope accelerometer
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71508
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Knižnica pre riadenie jednosmerných motorov
  Dodok Branislav ; E  Palkovič Lukáš (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 84 . - 83 s CD-ROM
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92472
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Remote Labolatory with Modular Inertial Measuring Unit Platform / aut. Lukáš Palkovič, Jozef Rodina, Ľuboš Chovanec, Anežka Chovancová, Peter Hubinský
  Palkovič Lukáš ; E011  Rodina Jozef ; E011 Chovanec Ľuboš ; E011 Chovancová Anežka ; E011 Hubinský Peter ; E011
  Procedia Engineering : . Vol. 96, (2014), p. 345-354
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Dni mobilnej robotiky
  Duchoň František ; E011  Babinec Andrej ; E010 Rodina Jozef ; E010 Palkovič Lukáš ; E010
  Spektrum . Roč.19, č.3 (2012), s.10
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 9. Light Conditions Independent Circular Marks Recognition for the Purpose of Mobile Robot Navigation
  Pásztó Peter ; E011  Kľúčik Marian ; E010 Palkovič Lukáš ; E010 Hubinský Peter ; E011
  Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012 (MMK 2012) : . s.3337-3343
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Integration of Inertial Measuring Unit Platform into MATLAB Simulink
  Palkovič Lukáš ; E010  Rodina Jozef ; E010 Chovanec Ľuboš ; E010 Hubinský Peter ; E011
  9th IFAC Symposium on Advances in Control Education, June 19-21, 2012, Nizhny Novogorod, Russia . s.200-205
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok