Výsledky vyhľadávania

 1. The impact of innovations on the competitiveness of companies in the food industry in the Slovak Republic / aut. Milan Majerník, Štefan Majerník, Janka Bábelová
  Majerník Milan ; 902024  Majerník Štefan Bábelová Janka ; 902021
  Education excellence and innovation management through vision 2020 . S.8200-8208
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Cena ako kritérium hodnotenia ponúk. / aut. Milan Majerník, Štefan Majerník
  Majerník Milan ; 902024  Majerník Štefan
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 11, č. 3 (2019), s.7-15
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Manažerské a personálne due dilligence. / aut. Milan Majerník, Monika Zatrochová, Martina Kuperová
  Majerník Milan ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 Kuperová Martina ; 902024
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 11, č. 3 (2019), s.35-46
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Vzdelávanie v znalostnej ekonomike. / aut. Milan Majerník, Štefan Majerník
  Majerník Milan ; 902024  Majerník Štefan
  Inovácie v univerzitnom vzdelávaní. Innovations in University Education .Vedecké kolokvium, 4. decembra 2019, Bratislava / . S.29-35
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Všeobecná ekonomická teória. Základy teórie a praxe. / aut. Irina Bondareva, Milan Majerník ; rec. Daniela Špirková, Jozef Chajdiak
  Bondareva Irina ; 902024  Majerník Milan ; 902024 Špirková Daniela ; 902021 (rec.) Chajdiak Jozef ; 902023 (rec.)
  1. vyd
  Bratislava SPEKTRUM STU 2018 . - 120 s
  ISBN 978-80-227-4782-0
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. Debt management - evaluation of the selected part / aut. Milan Majerník, Jozef Sablik
  Majerník Milan ; 902024  Sablik Jozef ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 14, č. 1 (2018), s. 39-43
  assets creditor relationship
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Nástroje environmentálnej politiky 2018 : recenzovaný zborník z VIII. medzinárodnej vedeckej konferencie, 9.3.2018, Bratislava
  Rusko, Miroslav, ; 065200 (ed.) Procházková, Dana (ed.) Majerník, Milan, ; 902024 (zost.)
  Nástroje environmentálnej politiky. 8th 9.3.2018 : Bratislava, SR
  1. vyd.
  Žilina : Strix, 2018 . - 160 s.
  ISBN 978-80-89753-28-4
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (13) - článok
  kniha

  kniha

 8. The enterprises in the food industry and economy of their growth. / aut. Milan Majerník
  Majerník Milan ; 902024  Majerník Štefan
  Nástroje environmentálnej politiky 2018 : . S.94-100
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Ekonomické výzvy podnikov v potravinárskom priemysle. / aut. Milan Majerník, Štefan Majerník
  Majerník Milan ; 902024  Majerník Štefan
  Globálne existenciálne riziká 2018 : . S.123-129
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Riadenie pohľadávok ako súčasť majetku podniku / aut. Milan Majerník, Štefan Majerník
  Majerník Milan ; 902024  Majerník Štefan
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2018 : . S.66-70
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok