Výsledky vyhľadávania

 1. Inhibition of mesophilic and thermophilic by high concentration of free ammonia
  Fáberová Milota ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290 Bodík Igor ; C6290 Chávez Fuentes Juan José ; C6290 Hutňan Miroslav ; C6290
  Biogas Science 2014, International Conference on Anaerobic Digestion, 26th-30th October 2014 : . [1] s.
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Laboratory modeling of inhibition effect of total nitrogen on thermophilic and mesophilic anaerobic digestion
  Fáberová Milota ; C6290  Bodík Igor ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290
  Proceedings of 41st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : . CD-ROM, p. 181-188
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Possibilities of anaerobic fermentation of food waste on municipal wastewater treatment plants
  Bodík Igor ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290 Fáberová Milota ; C6290
  International Journal of Engineering Science and Innovative Technology . Vol. 3, iss. 3 (2014), s. 523-532
  odpadové vody bioplyn reštauračné odpady obnoviteľné zdroje
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Municipal sewage sludge management in the Slovak Republik - actual status and perspectives
  Bodík Igor ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290
  Journal of Residuals Science and Technology . Vol. 10, Iss. 4 (2013), s.153-159
  biogas Slovak Republic energy sludge management
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Energy and sustainability of operation of a wastewater treatment plant
  Bodík Igor ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290
  Environment Protection Engineering . Vol. 39, no. 2 (2013), s.15-24
  odpadové vody spotreba energie čistenie odpadových vôd
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Possibilities for increasing of biogas production by cofermentation of food waste and sewage sludge in thermophilic conditions
  Kubaská Miroslava ; C6290  Bodík Igor ; C6290
  Proceedings of 13th World Congress on Anaerobic Digestion, 25th-28th june 2013, santiago de Compostela (Spain) . s.[3] p.
  bioplyn kal komunálne ČOV kuchynské odpady teplota
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Production versus consumption of energy on Slovak wastewater treatment plants
  Bodík Igor ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290
  Proceedings of 13th World Congress on Anaerobic Digestion, 25th-28th june 2013, santiago de Compostela (Spain) . s.[2] p.
  bioplyn kal komunálne ČOV
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Vplyv dusíka na mezofilnú a termofilnú anaeróbnu fermentáciu kalu
  Kubaská Miroslava ; C6290  Babjaková Lenka Fáberová Milota ; C6290 Bodík Igor ; C6290 Drtil Miloslav ; C6290
  Odpadové vody 2012 : . s.129-134
  odpadové vody bioplyn energia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Produkcia bioplynu z biologicky rozložiteľných odpadov
  Bodík Igor ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290
  21. storočie . Roč. 15, č. 2 (2012), s.30-31
  bioplyn biologicky rozložiteľný odpad ČOV
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. One year of anaerobic digestion of food waste and sludge in mesophilic and thermophilic conditions
  Kubaská Miroslava ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Bodík Igor ; C6290 Drtil Miloslav ; C6290
  Proceedings of the 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : . s.1067-1074
  bioplyn kal komunikácie ČOV kuchynské odpady
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok