Výsledky vyhľadávania

 1. Kofermentácia vysladených repných rezkov a odpadových vôd cukrovaru
  Hutňan Miroslav ; C6290  Tóth Štefan Bodík Igor ; C6290 Kolesárová Nina ; C6290 Lazor Michal ; C6290 Lehotská Soňa ; C6290 Drtil Miloslav ; C6290
  Listy cukrovarnické a řepařské . Vol. 129, Iss. 1 (2013), s.28-33
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Možnosti spracovania vysladených repných rezkov na čistiarni odpadových vôd cukrovaru
  Hutňan Miroslav ; C6290  Tóth Štefan Bodík Igor ; C6290 Kolesárová Nina ; C6290 Lazor Michal ; C6290 Lehotská Soňa ; C6290
  Kaly a Odpady 2012, 15.-16. marec 2012, Banská Bystrica : . s.67-74
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Possibilities of joint treatment of spent sugar beet pulp and waste water from a sugar factory
  Hutňan Miroslav ; C6290  Tóth Štefan Bodík Igor ; C6290 Kolesárová Nina ; C6290 Lazor Michal ; C6290 Lehotská Soňa ; C6290 Drtil Miloslav ; C6290
  Sugar industry -Zuckerindustrie . Vol. 137, Iss. 12 (2012), s.756-761
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Anaeróbna fermentácia biologicky rozložiteľných odpadov na komunálnych ČOV
  Bodík Igor ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290 Lehotská Soňa ; C6290
  Kaly a Odpady 2012, 15.-16. marec 2012, Banská Bystrica : . s.59-66
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Bio-hydrogen production by anaerobic digestion of biomass
  Lehotská Soňa ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290 Sedláček Stanislav ; C6290 Bodík Igor ; C6290 . - 7 s
  38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : . s.CD-Rom
  biovodík suchá fermentácia mokrá fermentácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Možnosti využitia enzýmatických zmesí na zvýšenie účinnosti čistenia odpadových vôd v PSA Peugeot Trnava : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 025/2011
  Bodík Igor ; C6290  Lehotská Soňa ; C6290 Mackuľak Tomáš ; C6290 Galbová Katarína
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011 . - 23 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Predbežné laboratórne skúmanie biologickej rozložiteľnosti priesakovej skládkovej vody z oblasti Žiar nad Hronom : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 066/2011
  Bodík Igor ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Mosný Michal ; C6290 Lehotská Soňa ; C6290 Mackuľak Tomáš ; C6290
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011 . - 17 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 8. Biodegradation of highly polluted industrial wastewater by chemical pretreatment
  Lehotská Soňa ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Mackuľak Tomáš ; C6290 Bodík Igor ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290 . - 7 s
  38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : . s.CD-Rom
  priemyselná odpadová voda CHSK biologické a fyzikálno-chemické čistenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Mezofilná a termofilná anaeróbna fermentácia kuchyských odpadov
  Sedláček Stanislav ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290 Lehotská Soňa ; C6290 Bodík Igor ; C6290
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 7.vedeckej bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Podbanské, 25.-27.10.2011 . s.133-140
  čas kapilárneho sania kal komunálne ČOV
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Laboratórne a poloprevádzkové modelovanie čistenia odpadových vôd z deemulgačnej stanice Fagor Ederlan Slovensko, a.s. Žiar n/Hronom : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 01/2011
  Bodík Igor ; C6290  Lehotská Soňa ; C6290
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011 . - 21 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha