Výsledky vyhľadávania

 1. Using data mining methods for manufacturing process control / aut. Pavel Važan, Dominika Janíková, Pavol Tanuška, Michal Kebísek, Zuzana Červeňanská
  Važan Pavel ; 066000  Janíková Dominika ; 067000 Tanuška Pavol ; 066000 Kebísek Michal ; 066000 Červeňanská Zuzana ; 066000
  IFAC-PapersOnLine . Vol. 50, 20th World congress on the International Federation of Automatic Control. Toulouse, France. July 9-14, 2017 (2017), s. 6352-6357
  decision making manufacturing process simulation data mining
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85031805594&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Using+data+mining+methods+for+manufacturing+process+control+&st2=&sid=3d0b6dabb469809fa2a2a24eb81b8d64&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Using+data+mining+methods+for+manufacturing+process+control+%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Návrh na zlepšenie výrobného procesu vo firme MIBA STEELTEC s.r.o.
  Dohnálová Simona ; 066000  Jurovatá Dominika ; 067000 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 31.05.2016 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118490
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Prediction of production line performance using neural networks / aut. Dominika Janíková, Pavol Bezák
  Janíková Dominika ; 067000  Bezák Pavol ; 067000
  Artificial Intelligence and Pattern Recognition (AIPR 2016) . CD-ROM, s. 59-63
  data mining production line neural networks
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The impact of reducing setup costs on the lot size and objectives of manufacturing / aut. Pavel Važan, Dominika Jurovatá, Jaroslav Znamenák
  Važan Pavel ; 066000  Jurovatá Dominika ; 067000 Znamenák Jaroslav ; 066000
  INES 2016 . USB kľúč, s. 75-80
  manufacturing costs
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84988027425&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&imp=t&sid=127.0.0.1%3a-4e2a1403%3a1576e0a421a%3a-7771773&sot=afnl&sdt=aff&sl=154&s=%28AF-ID%28%22Slovak+University+of+Technology+in+Bratislava%22+60006861%29%29+AND+ORIG-LOAD-DATE+AFT+1472364653+AND+ORIG-LOAD-DATE+BEF+1475039433+AND+PUBYEAR+AFT+2014&relpos=29&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. The verification of influence of the point "C" position from given interval to solving systems with high-speed feedback / aut. Ingrida Bajčičáková, Dominika Jurovatá
  Bajčičáková Ingrida ; 067000  Jurovatá Dominika ; 067000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 23, Special Number (2015), s. 7-18
  nonlinear dynamical system MATLAB
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/specialnumber/1_Bajcicakova__Jurovata.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Research project focused on knowledge discovery for hierarchical control of technological and production processes / aut. Dominika Jurovatá, Ingrida Bajčičáková, Martin Németh, Pavol Tanuška, Pavel Važan
  Jurovatá Dominika ; 067000  Bajčičáková Ingrida ; 067000 Németh Martin ; 066000 Tanuška Pavol ; 066000 Važan Pavel ; 066000
  Central European Conference on Information and Intelligent Systems : . S. 23-26
  data mining knowledge discovery in databases prediction
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Určenie optimálnej výrobnej dávky pre vybraný výrobný systém
  Rolinec Matúš ; M  Jurovatá Dominika (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 965 . - 87s CD
  Witness simulation optimization simulácia optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98557
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Využitie vybraného nástroja Business Intelligence na analýzu dát a prípravu reportov
  Vacula Juraj ; M  Jurovatá Dominika (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 168 . - 45s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry Business Intelligence
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94600
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Využitie procesu získavania znalostí v oblasti plánovania a riadenia výrobných procesov [elektronický zdroj]
  Jurovatá Dominika ; M6000  Franeková Mária (rec.) Bubeník Peter (rec.) Urcikán Marián (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2014 . - online, 95 s
  ISBN 978-80-8096-199-2
  plánovanie riadenie výrobných procesov
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/veda_a_vyskum/monografie/VM_Jurovata.pdf
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=297306
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. E-learningová podpora pre simulátor Witness
  Hladík Marián ; M  Jurovatá Dominika (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 168 . - 43s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry moduly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87423
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha